Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Välkommen till hjälpen för Arena-administratörer!

På denna webbplats finns information om hur du administrerar bibliotekets Arena. 

Arena administreras både i Arena och Liferay. Liferay är ett webbpubliceringssystem med öppen källkod, som använts som plattform för utvecklingen av Arena. 

  • Arena-artiklar, skicka meddelande och hantering av recensioner och diskussioner är exempel på funktioner som utvecklats av Axiell specifikt för Arena. 
  • Sidhantering, layout och design, och att lägga till och ställa in funktioner är exempel på saker som du arbetar med i Liferay-delen.  

Hjälpen beskriver båda delarna, men när det gäller Liferay-funktionaliteten beskrivs endast de delar som krävs för att Arena ska fungera. Liferay har massor av andra funktioner. Om du vill lära dig mer om det - gå till http://www.liferay.com/

 

Aktuellt

I iOS 11 finns en bugg som innebär att markören placeras fel i PIN-kodsfältet i vissa Arenor. Det ser konstigt ut men det går att logga in som vanligt. Vi håller på att undersöka om det finns en work around som kan avhjälpa problemet innan Apple löser det generellt.

Release notes version 3.2

Sidan som innehåller portleten Skaffa lånekort ska av integritetsskäl ligga i sökvägen protected, som övriga sidor som kräver inloggning. Sidans URL ska alltså inledas med protected
Exempel:https://bibliotek.kommun.se/web/arena/protected/skaffa-lanekort

Detsamma gäller Min lånehistorik.

Läs om hur du kan arbeta med att lyfta fram bibliotekets bestånd av e-medier!

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices