Navigation Navigation

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Välkommen till hjälpen för Arena-administratörer!

På denna webbplats finns information om hur du administrerar bibliotekets Arena. 

Arena administreras både i Arena och Liferay. Liferay är ett webbpubliceringssystem med öppen källkod, som använts som plattform för utvecklingen av Arena. 

  • Arena-artiklar, skicka meddelande och hantering av recensioner och diskussioner är exempel på funktioner som utvecklats av Axiell specifikt för Arena. 
  • Sidhantering, layout och design, och att lägga till och ställa in funktioner är exempel på saker som du arbetar med i Liferay-delen.  

Hjälpen beskriver båda delarna, men när det gäller Liferay-funktionaliteten beskrivs endast de delar som krävs för att Arena ska fungera. Liferay har massor av andra funktioner. Om du vill lära dig mer om det - gå till http://www.liferay.com/

 

Aktuellt

Release notes version 3.2

Sidan som innehåller portleten Skaffa lånekort ska av integritetsskäl ligga i sökvägen protected, som övriga sidor som kräver inloggning. Sidans URL ska alltså inledas med protected
Exempel:https://bibliotek.kommun.se/web/arena/protected/skaffa-lanekort

Under rubriken Release notes finns nu även information om ändringar via Axiell CDN-lösning.

Uppdaterad dokumentation under rubriken Lathundar om hur du kopplar Dynamisk ws-klient mot Libris och/eller Syndetics .

I version 3.1 finns tyvärr en bugg som gör att dynamiska listor med titlar som kopplats till Arena-artiklar inte visas.
Detta kommer att rättas i patchen 3.1.9 som snart ska distribueras.

Läs om hur du kan arbeta med att lyfta fram bibliotekets bestånd av e-medier!

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices