Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Om responsiv Arena

Vad krävs för att åstadkomma responsiv Arena?

Responsiviteten baseras på Axiells produkt ArenaGO. Olika implementationsalternativ finns:

  • Ett bibliotek som väljer ArenaGO får en "nyckelfärdig" Arena, vissa utseendeanpassningar kan göras. Inför installationen av ArenaGO ombeds biblioteket fylla i ett dokument där möjligheter till anpassningar förklaras. ArenaGO installeras med en färdig och förbestämd uppsättning sidor.
  • Bibliotek som önskar en mer omfattande utseendeförändring väljer också ArenaGO. Biblioteket bifogar designförslag eller köper designtjänsten av Axiell eller annan leverantör. Ett argument för att välja Axiell som leverantör av designen är att Axiell kan erbjuda design som är anpassad och fungerar direkt i den responsiva Arenan. Om en annan leverantör får i uppdrag att skapa designen förlängs designprocessen (om leverantören inte kan implementera designen).
  • Tredje alternativet är en helt anpassad "skräddarsydd" Arena där biblioteket har i princip fria händer att styra utformningen. Biblioteket får ett eget utseende tema.

  • Grafiskt utseende Detta val innehåller övergripande möjligheter att till exempel påverka utseendet på den specifika portleten och att ändra portletrubriken. 
  • Rättigheter Här bestämmer du vilken/vilka Liferay-användare som ska få tillåtas att hantera portleten, samt vad de ska få göra med den.
  • Arena-portletar har också Arena-inställningar som ett menyval som ger åtkomst till den specifika funktionalitet som finns i Arena. För varje portlet finns det en grundinställning som används för varje instans. Dessa inställningar är beskrivna under avsnittet Arena-portletar. För Arena-portletar finns det även möjlighet att ändra de texter som kan visas i portleten, samt att lägga till texter som visas överst och/eller nederst i portleten.

Språkhantering

Arena använder ett språkhanteringssystem som gör det möjligt att visa Arena på olika språk. Om slutanvändaren byter språk ändras text i form av titlar, länkar, menyval etc automatiskt till det språk som är valt. Systemet hanterar också webbinnehåll som artiklar skrivna på olika språk. Detta innebär att det inte är nödvändigt att ha en sida/portlet för varje språk eftersom varje språk hanteras automatiskt vid presentation.

Arena levereras på svenska, danska, engelska, färöiska, finska, grönländska, polska, ryska, samiska och svenska. .

Styling

Det generella utseendet för en Arena hanteras via teman. Varje tema innehåller ett antal CSS-filer och har en baskonfiguration som appliceras för varje sida, exempelvis sidlayout, kolumpositionering, färger och utseende för huvudmenyn. 

Ett tema finns oftast i flera färgvariationer. Varje färgvariant inkluderar sina egna färger och regler, men måste följa samma grundstruktur som de temat den tillhör.

För mer information om styling och teman se Att anpassa det grafiska utseendet.

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices