Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Admin: anmälningar

Denna portlet har tre ändamål: hantera anmälningar i forum (inlägg och trådar) och hantera recensioner samt hantera ansvar för moderation i multi-agency-system. För att använda portleten krävs behörighet till Abuse handling.
 
Portleten innehåller fyra olika fält. De tre under fälten visar olika information beroende på vilka val du gör i det första fältet.

Anmälda diskussionsinlägg

Här kan du hantera anmälda diskussionsinlägg. Anmälningar kan göras av inloggade Arena-användare.
Du har möjlighet att radera oönskade inlägg i denna portlet.
 • Det övere fältet visar trådtitel.
 • Det mittersta fältet visar titel och innehåll för inlägget.
 • Det undre fältet visar anmälningen.
 • Ignore-knappen: Klicka för att radera anmälning och skicka ett e-post till användaren som skickat anmälan.
 • Remove-knappen: Klicka för att radera inlägget och skicka ett e-post till författaren av det anmälda inläget.

Anmälda recensioner

Här kan personalen hantera anmälda recensioner. Anmälningar kan göras av inloggade Arena-användare.
Du har möjlighet att radera oönskade recensioner i denna portlet.
 • Det övere fältet visar recensionens titel.
 • Det mittersta fältet visar titel och innehåll för recensionen.
 • Det undre fältet visar anmälningen.
 • Ignore-knappen: Klicka för att radera anmälning och skicka ett e-post till användaren som skickat anmälan.
 • Remove-knappen: Klicka för att radera recensionen och skicka ett e-post till författaren av den anmälda recensionen.

Ännu inte godkända recensioner

Om biblioteket har valt att alla recensioner måste godkännas innan publicering hanteras detta här.

 • Det övere fältet visar recensionens titel.
 • Det mittersta fältet visar titel och innehåll för recensionen.
 • Det undre fältet används inte.
 • Ignore-knappen: Klicka för att inte godkänna recensionen och skicka ett e-post till författaren av recensionen.
 • Authorize-knappen: Klicka för att godkänna recensionen och skicka ett e-post till författaren av recensionen.

Konfiguration

 • Max antal tecken: Ange maximalt antal tillåtna tecken en anmälan kan innehålla (standardvärde: 50)
 • Hjälp-länk Visa: (standardvärde: falskt)
 • Text i mejl som informerar om att recension inte godkänts: (standardvärde: Din recension blev inte godkänd)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices