Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Arkitektur

Arena möjliggör för bibliotek, arkiv och musei-användare att komma åt och använda bas-systemet samt kommunicera med övriga användare via diskussioner, recensioner, rekommendationer och betyg.

Arena är alltså mer än bara en webbapplikation. Med detta i åtanke har vi valt att bygga Arena i Liferays miljö. Blockdiagrammet (se nedan) visar de övergripande komponenterna i Axiell Arena.

LMS. Det här är det grundläggande bas-hanteringssystemet (Library Management System). Som framgår av namnet är detta mjukvaran som används för att hantera bibliotekets bestånd och låntagare (eller arkivet alternativt museet). Det är möjligt att ansluta en eller flera databaser (kataloger), lokalt eller nationellt, till samma Arena. Exempel på de vanligaste bibliotekssystemen är BOOK-IT eller LIBRA, men det kan i princip vara vilket system som helst.

ALMA. Detta är gränssnittet mellan LMS och Arena som fungerar som en översättare mellan de båda systemen. Varje LMS behöver ett eget ALMA. 

Centrala tjänster. Denna centraliserade komponent tillhandahåller webbtjänster för de lokala delarna av Arena. Här lagras recensioner, taggar, diskussioner, artiklar och betyg.

Liferay och Portletar. Liferay är mjukvaruplattformen som Arena baseras på. Den tillhandahåller en miljö för de små applikationer - portletarna - som tillsammans levererar en komplett webbplats. En mängd färdiga portletar inkluderas vid leverans. Exempel på Arena-portletar är Sök, Sökresultat och Katalogpost.

Arena local. Detta är kärnan av Arena. Denna del tillhandager också ett webbgränssnitt som användarna kan använda för att interagera med.

 

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices