Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Användaruppgifter

Denna portlet används på olika sätt - dels för att skapa arena-användare och dels för att hantera användar-/låntagaruppgifter. 

Skapa Arena-användare

En låntagare kan skapa ett användarnamn utifrån sitt lånekort och PIN-kod. Dessa uppgifter kontrolleras mot bibliotekssystemet, och dessutom kontrolleras användarnamnet och lånekortsuppgifterna mot de centrala tjänsterna så att det inte skapas dubletter. Om den exakta kombinationen av användarnamn och PIN-kod finns sedan tidigare utgår Arena från att det är samma person som tidigare skapat arena-användarnamn, men på ett annat bibliotek.

Länken Vad innebär det att ha ett användarnamn innehåller en kort beskrivande text om fördelar med att skapa ett användarnamn. Du kan gärna själv ändra och lägga till egen text i inställningarna.  

Mina uppgifter

Följande uppgifter visas:

 • Användaruppgifter. Användarnamn, lösenord och e-postadress. Observera att uppgiften om e-postadress inte är länkad till låntagaruppgifterna i bibliotekssystemet, utan endast till Arena-användaren 
 • Lånekort hos.... Lånekort/en visas och om inställningarna i bibliotekssystemet tillåter det kan låntagaren spärra sitt kort och ändra PIN-kod. 
 • Användarprofil. Namn, adress, telefonnummer och e-postadress som finns registrerat i bibliotekssystemet. Här kan även meddelanden inlagda i låntagaruppgifterna i bibliotekssystemet visas (gul signal - visa externt - BOOK-IT).
 • Fånga inte in titlar under denna tid... Här kan låntagaren ange ett tidsintervall under vilket reservationer inte ska fångas in, om bibliotekssystemet stöder funktionen. Aktiveras av kundsupport.
 • Förvalt hämtställe för reserverat material. Här kan låntagaren välja ett hämtställe som alltid ska visas förvalt i reservationsdialogen, om bibliotekssystemet stöder funktionen. Aktiveras av kundsupport. 

Inställningar

 • Använd CAPTCHA vid användarregistrering: Markera om låntagaren som skapar användarnamn ska ange de tecken som visas av säkerhetsskäl. (förvalt värde: markerad).
 • Du måste ange en e-postadress: Markera om det ska vara obligatoriskt att ange en e-postadress. denna e-postadress är alltså inte kopplad till låntagaruppgifterna utan endast till Arena-användaren och används för nyhetsservice.
 • Hjälp-länk: visa. Markera kryssrutan om du vill visa en ikon (frågetecken) som leder till låntagarhjälpen. (förvalt värde: ej markerad)
 • Max antal tecken i användarnamn. Ange det antal tecken som maximalt ska kunna anges i ett användarnamn. (förvalt värde: 32)
 • Max antal tecken i lösenord: Ange det antal tecken som maximalt ska kunna anges i ett lösenord. (förvalt värde: 32)
 • Minimal längd på visningsnamn: Används inte
 • Minsta antal tecken i användarnamn: Ange det antal tecken som minst krävs för att skapa användarnamn. (förvalt värde: 2)
 • Minsta antal tecken i lösenord: Ange det antal tecken som minst krävs för ett lösenord. (förvalt värde: 2)
 • Tillåt ändringar (överst): Markera om du vill tillåta låntagaren att ändra i sina uppgifter, till exempel telefonummer. Regelverket anges i bibliotekssystemet (Ändringsregler i BOOK-IT 7.0 och Låntagaruppgifter i 7.1).
 • Tillåt ändringar (underst) : Markera om du vill tillåta låntagaren att spärra lånekort och/eller ändra PIN-kod. Regerlverket anges i bibliotekssystemet (Ändringsregler i BOOK-IT 7.0 och Låntagaruppgifter i 7.1).
 • Visa landskod: Markera kryssrutan om låntagaren ska ange land vid angivande av telefonnummer.
 • Visa lånekort: Markera kryssrutan om du vill att lånekort/en ska visas
 • Visa riktnummer: Markera kryssrutan om riktnummer ska skrivas in i separat fält. (BOOK-IT: ska ej markeras)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices