Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Artiklar: fasetter

Denna portlet används för att visa fasetter vilka är: ämne, ämnesområde, typ, status, språk och utgivningsår för Arena-artiklar. Klickar man på en fasett förfinas sökresultatet till denna fasett och en ikon i form av ett plustecken (+) visas bredvid fasetten.

Det finns två funktioner för artikelfasetterna:

 • Sökfasett. Förfining av sökning, klickar man på en fasett, t e. språk och väljer engelska, görs en ny sökning på engelska. Sökresultatet visas i portleten Artiklar: lista utan sökfråga som tillsammans med Artiklar: fasetter finns på sidan /articles (standardinstallation).
 • Allmänna fasetter. Visar en meny som undelättar att hitta artiklar. Dessa fasetter är inte relaterade till en sökning.

Inställningar

 • URL till sökresultatsidan för artiklar: Här definieras på vilken sidan sökresultatet presenteras (standardinställning: articles).
 • Antal valda termer bakåt per fasett: Definiera antal valda termer som visas för en fasett (standardinställning: 4).
 • Fasetter: Antal, Välj antal termer som visas per fasett (standardinställning: 5).
 • Fasetter visa med antal träffar: Välj de fasetter som visas med antal träffar (standardinställning: samtliga fält).
 • Fuzzy-sökfält: Här kan du välja vilka fält som ska visas när en fuzzy sökning görs. Observera: samma fält måste väljas i följande portletar: Artiklar: artikeldetalj, Artiklar: fasetter, Artiklar: lista med sökfråga, Artiklar: lista utan sökfråga, Artiklar: visa en viss artikel.(standardinställning: alla fält). Läs mer i artikeln om Fuzzy sökning nedan.
 • Fuzzy-sökvärde (0.0-1.0): Här definierar du ett fuzzy-sökfaktor värde mellan 0 och 1. Ett högre värde ger en större liknelse till sökfrågan. Observera: samma värde måste definieras i följande portletar: Artiklar: artikeldetalj, Artiklar: fasetter, Artiklar: lista med sökfråga, Artiklar: lista utan sökfråga, Artiklar: visa en viss artikel.(standardinställning: 0.5). Läs mer i artikeln om Fuzzy sökning nedan.
 • Visa hjälp-länk (standardinställing: ej markerad).
 • Typ av sökfasett: Välj fasett-funktion, Sökfasett eller Inspiration, se beskrivning ovan (standardinställing: Fasetter Allmänna).
 • Visa: Välj vilka fasetter som visas (standardinställning: samtliga fält).
 • Visningsordning: Välj i vilken ordning fasetterna visas (standardinställning: Ämnesord, Ämnesområde, Typ, Nyckelord, Status, Språk, Publikationssår).

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Fuzzy search (Fuzzy sökning) och värde

Om sökfrågan inte ger en exakt matchning kan man konfigurera systemet att göra en fuzzy sökning (man bestämmer vilka fält i portletar som ska ingå i en fuzzy sökning) och även bestämma "likhetsvärdet" mellan 0 och 1. Ju närmare 1, ju mer likt blir sökningen sökfrasen.

Portletar listade nedan har fält konfigurerbara för fuzzy sökning. Anledningen till att fuzzy sökning och värde måste angesi samtliga nedanstående portlets är att när en sökning görs i sökportleten använder varje nedanstående portlet samma söksträng och gör en egen sökning baserad på fuzzy-logiken. Därför är det viktigt att konfigurering av fuzzy sökning och värde är de samma i nedanstående artikelportletar (de 5 översta) och övriga portletar som används vid en sökning (de 5 nedersta).

 • Artiklar: artikeldetalj
 • Artiklar: fasetter
 • Artiklar:: lista med sökfråga
 • Artiklar: lista utan sökfråga
 • Artiklar: visa en viss artikel
 • Katalogpost
 • Sökfasetter
 • Dynamisk lista
 • Sökresultat
 • Nyckelord: moln

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices