Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Admin: Behörigheter

Denna portlet hanterar roller och behörighet för Arena-användare. För att använda personalfunktioner måste administratören ställa in behörighet i denna portlet. Notera att behörigheten endast gäller för den portalsida där de konfigureras. Detta betyder att behörighet för olika användare måste ställas separat för varje installation och portalsida.
 

Behörighet i Arena representeras av följande roller:

  • Abuse handling: Användaren tillåts godkänna recensioner och hantera anmälningar om stötande innehåll.
  • Articles: Användaren har tillgång till metadata och bilder i artiklar samt behörighet att godkänna artiklar.
  • Article template handling: Användaren har behörighet att hantera mallar.
  • Geocode admin: Användaren har behörighet att använda portleten geografiska koordinater för att definiera bibliotekets placering.
  • Groups: Denna roll används inte.
  • Forums: Användaren har behörighet att administrera forum.
  • Image handling: Användaren har behörighet att ladda upp bilder och administrera bild-mappar.
  • Inbox: Användaren har behörighet att skicka meddelande till andra Arena-användare.
  • Installation admin: Användaren har behörighet att hantera behörighet i installationsportleten.

Gränssnitt

Portleten visar en sökruta där du kan söka efter användarnamn. Om en Arena-användare hittas visas två listor, en till vänster och en till höger.Den vänstra listan visar en lista över vilka roller som är tillgängliga, medan den högra listan visar en lista över vilka roller som är aktiverade för användaren. Roller appliceras genom att flytta över en roll från vänstra till högra listan. På samma sätt tar du bort en roll genom att flytta över den från högra till vänstra listan.
 
Om du ska tilldela rättigheter till en automatisk skapad användare ska denna först ge sig ett visningsnamn under Mina sidor - Användarnamn och lösenord. Detta visningsnamn tilldelar du sedan rättigheterna.

Konfiguration

Denna portlet har ingen konfigurationsinställning.

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices