Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Katalogpost

Portleten visar information från katalogposten. Du kommer hit efter att ha klickat på en titel i en träfflista, eller när du fått träff direkt på en exakt titel. 

Här kan du reservera, betygsätta, tipsa mm.

All information gällande katalogposten kommer från bibliotekssystemet. Detta garanterar att beståndsinformation och reservationsinformation är korrekt och uppdaterad. Betyg, recensioner och nyckelord hämtas från de centrala tjänsterna.

Gränssnitt

Portleten kan sägas bestå av olika delar som tillsammans bidrar med information om titeln på olika sätt. 

 • Detaljerad postinformation. Vad som kan visas i fälten bestäms i grunden av det system som innehåller själva postinformationen - biblioteks-, arkiv- eller museisystemet som är kopplat till Arena. OMslagsbild och betyg visas i postinformationen och inloggade arena-användare kan sätta betyg genom att klicka på en betygsstjärna.
 • Siffror över tillgängliga  exemplar, utlån och reservationer. Det går att visa antal exemplar som finns inne, antal lån totalt, antal lån innevarande år samt antal reservationer.
 • Länkade poster, till exempel andra årgångar av en tidskrift kan visas i posten. 
 • Bestånd. Beståndet kan visas expanderat eller ihopfällt. Även när det är ihopfällt visas information om tillgängliga exemplar.
 • Recensioner. Om det finns en recension för den aktuella titeln visas den första delen av den senast inlagda. För att läsa mer/fler kan användaren klicka på Läs mer/Visa alla. Inloggade arena-användare kan recensera. Grundinställningen för recensioner är att texten ska godkännas innan den visas. Den visas dock alltid för den användare som skrivit den. Stötande recensioner kan anmälas. .

Inställningar

 • URL till "Här finns titeln": Ange sökvägen till ankaret vid beståndsinformationen (förvalt värde: #holdings).
 • URL till katalogpostsidan: Ange sökvägen till katalogpostsidan. (förvalt värde: results) 
 • URL till sidan "Tipsa": Ange sökvägen till sidan med tipsafunktionen via e-post (förvalt värde: protected/recommend).
 • URL till sökresultatsidan för katalogposter: Ange sökvägen till träfflistan för sökning i katalogen (används vid användning av länken Tillbaka) (förvalt värdet: search).
 • AddThis: ordningsföljd: Ange i vilken ordning koppling till sociala media ska visas. Flytta markerad tjänst upp/ned med hjälp av pilarna.
 • AddThis: placering: Välj var du vill att de sociala tjänsterna ska placeras. Alternativen är upptill och/eller nedtill. (Förvalt värde: upptill) 
 • Add This: tjänster: Markera de sociala tjänster som du vill visa i anslutning till katalogposten (förvalt värde: inga).
 • Antal träffar per sida (länkade poster): Ange hur många länkade titlar som ska visas per sida (förvalt värde: 10).
 • Arkivposter: element på sidan: Markera vilka element du vill visa (förvalt värde: alla) *
 • Arkivposter: fält i posten: Används inte
 • Arkivposter: visa fält för länkade poster: Används inte
 • Arkivposter: visa panelknappar för länkade poster. Används inte
 • Betyg: tillåt betygsättning: Markera omlåntagarna ska kunna betygsätta titlar (stjärnorna) (förvalt värdet: markerad).
 • Bläddring: nedtill (länkade poster): Markera om du vill visa bläddringsfunktionen för länkade poster även  nedtill. Den visas alltid upptill. (förvalt värde: markerad) 
 • Dela: Facebook-funktion: Ange om du vill använda Facebook-funktionerna Gilla eller Rekommendera. (förvalt värde: inget) 
 • Dela: Facebook-layout: Markera den layout du vill använda. (förvalt värde: standard. Tillgängliga alternativ: knapp, box ) 
 • Dela:Facebook-parametrar: Ange bredden på Facebook-funktionen Gilla:  (förvalt värde: fb:like:width="330px").
 • Expandera bestånd:  (förvalt värdet: ej markerad). Markera om du vill att enheternas detaljerade beståndsvisning ska visas direkt. Om kryssrutan inte är markerad måste låntagarna klicka för att expandera per enhet.
 • Fuzzy search: fält. markera de fält som ska användas vid utvidgning av sökfrågan. Värdet ska vara samma i följande portletar: Katalogpost, Sökfasetter, Dynamisk lista, Sökresultat, Nyckelord: moln. Läs mer om fuzzy search nedan
 • Fuzzy search: Värde (0.0 - 1.0): Ange värde för fuzzy search. Ju högre värde, desto mer ska sökresultat likna den ursprungliga sökningen. Värdet ska vara samma i följande portletar: Katalogpost, Sökfasetter, Dynamisk lista, Sökresultat, Nyckelord: moln.(förvalt värdet: 0,5).
  Läs mer om fuzzy search nedan. 
 • Föredragen medietyp: Välj den medietyp som ska fungera som grundpost vid sammanslagna poster. Bör oftast vara Bok
 • Grupperingsfält (förvalt värde: Av/Titel)
 • Hjälp-länk: Visa: Markera om du vill visa en ikon (frågetecken) som leder till låntagarhjälpen. (förvalt värde: ej markerad)
 • Katalogposter: element på sidan: Markera de element som du vill visa i anslutning till posten. Gäller alla delar av beståndsvisning samt visning av antal reservationer, totalt antal lån, låjn i år etc.
 • Katalogposter: element på sidan för relaterade poster:  (förvalt värde: alla). 
 • Katalogposter: fält i posten: Markera de fält som ska visas i katalogposten. (förvalda värden: Av, Beskrivning, EAN, Upplaga, Extern länk, Omfång, ISBN, ISSN, Språk, Medietyp, Anmärkningar, Utgivningsår, Förlag, Titel, Originaltitel), *
 • Katalogposter: visa fält i länkade poster:  (förvalt värde: Av, Medarbetare, Beskrivning, Upplaga, Extern länk, Språk, Medietyp, Utgivningsår, Resurstyp, Hylla, Titel).
 • Länkade poster: visa ihopfällt:  (förvalt värde: markerad).
 • Mervärden: visa: Markera de medvärden du vill visa i anslutning till katalogpostinformationen. Alternativen är tillgänglighet, omslag, betyg, recensioner, nyckelord. (förvalt värde: alla) 
 • Museiposter:: element på sidan: Används inte
 • Museiposter: element på sidan för relaterade poster: Används inte
 • Museiposter: fält i relaterade poster: Används inte
 • Nyckelord: visa max antal: Ange det högsta antal nyckelord/taggar som ska visas för en titel (förvalt värde: 10).
 • Omslagsbilder: Hämta asynkront: Markera om du vill att sidan ska laddas innan omslagsbilden visas. (förvalt värde: ej markerad)
 • OpenURL: ikon: Ange sökvägen till den ikon som ska visas i form av en länk till sidan för OpenURL (om den är aktiverad) 
 • OpenURL:länk: Ange sökvägen till tjänsten för OpenURL
 • Recensioner: max antal tecken: Ange det maximala antal tecken som ska visas för en recension innan låntagaren behöver klicka på Läs mer. (förvalt värde: 1000) 
 • Recensioner: ska godkännas före publicering: Markera kryssrutan om recensioner ska godkännas innan de publiceras. Gör på sidan /protected/admin (i grundinstallationen) i portleten Admin: anmälningar (förvalt värde: markerad).
 • Recensioner: Bli den förste som recenserar...: Markera om du vill visa texten Bli den förste som recenserar denna titel när recensioner saknas (förvalt värde: ej markerad)
 • Reservation: giltighetstid (dagar) Ange det antal dagar som en reservation ska vara aktiv. Ange samma värde som i ditt bibliotekssystem (förvalt värde: 730).
 • Reservation: hjälptext om regionala reservationer:  Används inte i Sverige
 • Reservation: reservera med ett klick: Markera om låntagarna ska kunna reservera med endast ett klick under förutsättning att de har ett förvalt hämställe. (förvalt värde: ej markerad) 
 • Reservation: visa "Giltig från": Markera om du vill visa - och ge möjlighet att ändra - giltighetsdatum för i samband med reservation. (förvalt värde: markerad) 
 • Reservation: visa "Giltig till": Markera om du vill visa - och ge möjlighet att ändra - giltighetsdatum för i samband med reservation. (förvalt värde: markerad) 
 • Reservation: visa enheterna alfabetiskt: Markera om du vill att enheternas namn ska visas alfabetiskt. (förvalt värde: markerad) Ska inte vara markerad om du vill använda funktionen förvalt hämtställe, eller om du vill visa enheterna i samma ordning som de visas i bibliotekssystemet. Se "Visa välj hämtställe". 
 • Reservation: visa info om avgift: Markera om du vill visa uppgift om eventuell kostnad i samband med reservation. (förvalt värde: ej markerad). Funktionen måste även markeras på en högre nivå av Axiell - beställ av kundsupport.
 • Reservation: visa knappen Avbryt: Markera om låntagaren ska kunna avbryta en reservation som hen håller på att genomföra (förvalt värde: markerad) 
 • Reservation: visa organisation: Markera om kontoorganisationen (förutom enheten) ska visas i samband med reservation. Endast relevant om flera organisationer visas i samma Arena utan att den är en s k multi agency-installetion, vilket är mycket ovanligt, eller om det gäller enhetsgrupper. Om kryssrutan markeras visas två listrutor - en för organisation/er och en för enheter. 
 • Reservation: visa organisationer i alfabetisk ordning: Om du visar flera organisationer i din Arena kan du markera kryssrutan för att visa dem i alfabetisk ordning. (förvalt värde: markerad)  
 • Reservation: sortering av periodika. Används ej. 
 • Sammanslagna poster: max antal poster i gruppering: Ange max antal titlar som ska kunna slåas samman i en post. (förvalt värde: 100)
 • Teckenstorlek: minsta: Ange minsta möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 1)
 • Teckenstorlek: största: Ange största möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 7)
 • Visa välj hämtställe: Markera om listrutan Välj hämtställe ska visas i samband med reservation istället för att visa ett förvalt hämtställe. Ska inte vara markerad om reservation med ett klick ska fungera.
  Se även Reservation: visa enheterna alfabetiskt. 
 • Visa tillbaka-länk: Markera om du vill visa länken Tillbaka i portleten, för att möjliggöra att komma tillbaka till träfflistan. (förvalt värde: markerad).
 • Visa länkade katalogposter: Markera om du vill visa länkade titlar  (förvalt värde: markerad).

Relaterade portletar

I en grundinstallation finns följande portletar på katalogpostsidan:

 • Nyckelord: per titel: Inställd på Typ av nyckelordsvisning: Poster (används ännu inte för artiklar) . Visar de nyckelord som finns för den aktuella titeln 
 • Sökfasetter, inställd på Typ av sökfasett: Enskild post. Bör endast visa fälten Av och Ämne. Detta gör det möjligt för låntagarna att söka vidare på dessa fält. 
 • Dynamisk ws-klient kan även finnas på sidan. Om du till exempel abonnerar på Syndetics kan portleten visa innehållsförteckningar för fackböcker.
 • Dynamisk lista, inställd att visa liknande titlar (utifrån ämnesord) och eventuellt även andra titlar av samma författare.  

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Fuzzy search (Fuzzy sökning) och värde

Om sökfrågan inte ger en exakt matchning kan man konfigurera systemet att göra en fuzzy sökning (man bestämmer vilka fält i portletar som ska ingå i en fuzzy sökning) och även bestämma "likhetsvärdet" mellan 0 och 1. Ju närmare 1, ju mer likt blir sökningen sökfrasen.

Portletar listade nedan har fält konfigurerbara för fuzzy sökning. Anledningen till att fuzzy sökning och värde måste angesi samtliga nedanstående portlets är att när en sökning görs i sökportleten använder varje nedanstående portlet samma söksträng och gör en egen sökning baserad på fuzzy-logiken. Därför är det viktigt att konfigurering av fuzzy sökning och värde är de samma i nedanstående artikelportletar (de 5 översta) och övriga portletar som används vid en sökning (de 5 nedersta).

 • Artiklar: artikeldetalj
 • Artiklar: fasetter
 • Artiklar:: lista med sökfråga
 • Artiklar: lista utan sökfråga
 • Artiklar: visa en viss artikel
 • Katalogpost
 • Sökfasetter
 • Dynamisk lista
 • Sökresultat
 • Nyckelord: moln

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices