Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

OBS! Denna fix bör endast användas efter uppgradering till Arena version 3.0, eftersom prestanda vid sökning annars riskerar att försämras. Denna fix i form av CSS-kod döljer tillgänglighetsvisningen för en titel i träfflistan. I Arena är funktionen för att kunna reservera i träfflistan knuten till funktionen för att visa tillgänglighet.
Det går alltså inte reservera utan att även visa om titeln är inne eller utlånad. Därför har vi tagit fram denna CSS-kod som gör att det går att dölja tillgänglighetsinformationen och ändå visa knappen Reservera.

Så här ser katalogposten normalt ut i träfflistan när reservationsmöjligheten är aktiverad:

Så här ser samma katalogpost ut efter att fixen lagts på Arena:

 

Gör så här:

1. Logga in i Liferay

2. Under menyn Hantera - klicka på Site pages

3. Klicka på sidan Sök

4. I högermenyn - klicka på Grafiskt utseende.

5. Om radioknappen Use the same look and feel…är markerad, markera istället Define a specific look and feel… . Därmed visas fler inställningsmöjligheter.

 

6. Lägg in denna kod i textfältet under rubriken CSS:

.arena-record-availability {
display: none;
}
 

7. Klicka på Spara och kontrollera resultatet.

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices