Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Koppling mot externa tjänster

Portleten Dynamisk ws-klient kan användas för att visa externa tjänster i Arena.

Här finns ett dokument som beskriver hur du kan skapa kopplingar mot Libris och Syndetics (kräver abonnemang),