Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Hur man konfigurerar en sida

 1. Om du inte redan loggat in i Liferay, gör det nu.
 2. I toppmenyn, klicka på Hantera och Sida. Vyn för Hantera sida visas.


   
 3. I trädstrukturen, klicka på sidan som du vill konfigurera. Detaljerna för sidan visas:


   
 4. I Namn skriver du namnet på sidan. Detta namn kommer att visas i navigationsfältet.
 5. I HTML-titel, skriv sidans titel som den visas i namnlisten i webbläsaren.
 6. I URL, ange URL för sidan. Normalt behöver du inte ändra detta.
 7. Kryssa för Gömd om sidan ska döljas för Arena-användare. Detta är användbart om sidan ännu inte är redo för användning.
 8. I Typ väljer du sidtypen:
  Portlet är standardtyp. Den har en layout som du kan dra och släppa portlets i.
  Panel kan ha valfritt antal portletar men bara en kommer att visas i taget. Besökaren väljer vilken portlet de vill använda från en meny till vänster på sidan, och den valda portleten tar upp hela sidan.
  Inbäddad visar innehåll från en annan webbplats inne i portalen.
  URL omdirigeringar en URL som anges av en administratör.
  Länk till sida fungerar som en omedelbar omdirigering till en annan sida inom webbplatsen.
 9. Kryssa för Automatically apply changes done to the page template XXX om du har använt en sidmall för sidan, och vill att framtida ändringar i portleten ska gälla för denna sida.
 10. Klicka på Spara för att spara ändringarna.

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices