Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Hur man exporterar delar av Arena

Du kan exportera delar av Arena.

 1. Om du inte redan har loggat in i Liferay, gör det nu.
 2. I toppmenyn, klicka på Hantera och Sida. Vyn för Hantera sida visas.


   
 3. I trädvyn, klicka på sidan som du vill exportera. En föräldrasida kommer att exportera sig själv plus alla barnsidor. Om du klickar på trädstrukturens rot, kommer hela trädet exporteras.
 4. Klicka på fliken Exportera.  De vanligaste funktionerna är markerade som standard. Om du vill exportera alla extrafunktioner, markera respektive rutor.


   
 5. Klicka på Exportera för att exportera data.

Export och import är Liferay-funktioner. För Arena-installationer i Liferay, får du inte använda import-funktionen här. Det beror på att du skulle importera systemet som du använder för närvarande, vilket kan leda till stora konflikter mellan funktioner och inställningar som används idag, och de som importeras och ersätter dem. Du kan bara importera till Arena utanför Arenan. Om du vill veta mer se Liferay Documentation.

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices