Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Exportera och importera portletdata

Exportera portletdata

Vissa portlets erbjuder möjligheten att exportera inställningar och användardata. Innan du omkonfigurerar en portlet kan det vara en god idé att exportera portletdata för att senare, om nödvändigt, kunna återställa portleten.

 1. Om du inte redan är inloggad i Liferay, gör det nu.
 2. Lokalisera den portlet du vill exportera data från.
 3. Klicka på skiftnyckeln i portletens verktygspanel och välj sedan Export/Import (denna funktion finns inte tillgänglig för alla portletar).


   
 4. Konfigurera vad du vill exportera från portleten.
 5. Klicka på Export.

Importera portletdata

Vissa portlets erbjuder möjligheten att importera inställningar och användardata. Denna funktion är praktisk om du tidigare har exporterat data från en portlet, ändrat inställningar, och bestämmer dig för att du vill återställa tidigare inställningar.

 1. Om du inte redan är inloggad i Liferay, gör det nu.
 2. Lokalisera den portlet du vill importera data till.
 3. Klicka på skiftnyckeln i portletens verktygspanel och välj sedan Export/Import (denna funktion finns inte tillgänglig för alla portletar).


   
 4. Klicka på Import-fliken.
 5. Konfigurera vad du vill exportera från portleten.
 6. Klicka på Import.

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices