Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Hur man loggar in i Arena

Olika sätt att logga in i Arena

Beroende på konfiguration, så kan en användare logga in med antingen lånekort + PIN och/eller Arena-kontot + lösenord. 

I en multi agency-installation (flera olika bibliotekssystem i en och samma Arena) visas också en listruta där användare kan välja vilket bibliotek de vill logga in i.

Olika loginalternativ:

  • Vid användning av lånekort + PIN, utan att vara en Arena användare. Låntagaren får tillgång till transaktioner som finns i bibliotekssystemet: lån, förnyelser, reservationer och redigering av dessa, saldon och betalning.
  • Vid användning av ett Arena-konto (som är kopplat till ett lånekort): användarnamn och lösenord. Detta ger tillgång till alla de funktioner som kräver inloggning som nämns i punkten ovan OCH till Arenadata såsom användarnas egna nyckelord (taggar), recensioner, betyg, diskussioner titel etc. En användare med Arena-konto kan också logga in med lånekort och PIN-kod och få tillgång till alla funktioner.

En användare med ett lånekort som inte har registrerat ett användarnamn / lösenord kan skapa det genom att använda Skapa användarnamn i portleten.

En användare som har lånekort på annat bibliotek ansluten till samma centrala tjänst, kan skapa ett arenakonto ( knappen Skapa användare) och logga in som gästanvändare.

En användare som redan har registrerat ett arena-konto på ett annat bibliotek / arkiv / museum anslutna till samma centrala tjänst kan koppla det befintliga Arenakontot till lånekort på biblioteket. Användaren väljer då fliken Jag har redan ett användarnamn i flödet.

Om anonyma användare är tillåtna (Admin: Installation details) går det att skapa arena-konto utan att ha ett lånekort. Denna inställning relkommenderas inte för bibliotek. 

Gästanvändare och anonyma användare kan skriva recensioner, nyckelord och betyg, men eftersom det inte finns någon koppling till lånekort kan till exempel inte lån och reservationer visas.

Glömt lösenord

En användare som har glömt lösenordet ska klicka på "Glömt lösenordet?" i inloggnings portleten och ange användarnamn och den registrerade e-postaddressen (om ingen e-post har registrerats, lämnas fältet tomt). Om användarnamnet existerar i databasen och e-post är korrekt, ges användaren två alternativ för säker identifiering, ange lånekort och pin eller besvara två av tre säkerhetsfrågor (som när användaren är skapad, i Arena 2.6 eller senare ). Om identifikationen är korrekt får användaren möjligheten att sätta ett nytt lösenord direkt i gränssnittet.

Om användaren skapades före Arena version 2.6 och är en gäst användare utan anslutna kort, kan lösenordet inte återställas via gränssnittet. Användaren kommer att informeras och rekommenderas att kontakta bibliotekets personal.

Ändra påminnelse för lösenordsåterställning

Om användaren inte har återställt lösenordet inom x dagar kommer ett varningsmeddelande att visas i portleten Logga in med en länk för att låta användaren återställa lösenordet. Denna funktion är aktiverad i portleten.

Blockera en användare efter x misslyckade inloggningsförsök.

Det finns en funktion som spärrar en användare efter x antal försök att logga in. Detta gäller endast Arena-inloggningar och ställs in viaportleten Logga in.

Nytt lånekort

En användare som har förlorat sitt gamla lånekort, eller av annan anledning har fått ett nytt lånekort - och det gamla har tagits bort från systemet - bör logga med sitt (gamla) Arenanamn. Användaren får då information om att det är inget kort anslutet till Arena-kontot, och kan fylla i det nya lånekortsnummret och därmed ansluta den till Arena-kontot.

Användaren kan inte ansluta nya lånekort till Arena -kontot omvänt, genom att logga in med det nya lånekort och PIN-kod och sedan ansluta kortet till det gamla arenan namnet. Ett meddelande visas då med budskapet att Arena namnet redan är upptaget.

Ändra PIN-kod

Om PIN-koden ändras i bibliotekssystemet och (kortet är samma som tidigare), måste det uppdateras även i Arena:

  • Om användaren loggar in med sitt kort och nya PIN-kod ker uppdatering automatiskt.
  • Om användaren loggar in med Arena-användarnamn visas en länk som leder  till ett specifikt arbetsflöde för att uppdatera pinkod i Arena.
  • Om PIN-koden ändras via länken i den delen av användarprofilen som hanterar lånekort, kommer det att ändras både i Arena och bibliotekssystemet.

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices