Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Ta bort en portlet

  1. Om du inte redan har loggat in i Liferay, gör det nu.
  2. Bocka för Edit Controls i administrationsgränssnittet. En verktygspanel visar sig nu ovanför varje portlet.
  3. Lokalisera den portlet du vill ta bort.
  4. Klicka på   i portletens verktygspanel för att ta bort den.

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices