Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Hur man ställer in rättigheter för sidan

Du kan ange rättigheter för sidan. Detta gör att du kan välja hur användare kan interagera med den.

 1. Om du inte redan har loggat in i Liferay, gör det nu.
 2. I toppmenyn, klicka på Hantera och Sida. Vyn för Hantera sida visas.


   
 3.  I trädvyn, klicka på sidan som du vill konfigurera.
 4. Klicka på Rättigheter i toppmenyn.  Vyn för Rättigheter öppnas.


   
 5. Varje rad i tabellen hänvisar till en användartyp, varje kolumn avser former av interaktion. Markera de former av interaktion som kommer att tillåtas för varje användare.
 6. Klicka på Spara för att spara ändringarna.

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices