Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Att anpassa ordningen på sidvisningen

Du kan ändra i vilken ordning sidorna visas i trädvyn.

  1. Om du inte redan har loggat in i Liferay, gör det nu.
  2. I toppmenyn, klicka på Hantera och Sida. Vyn för Hantera sida visas.


     
  3.  I trädvyn, klicka på sidan som du vill flytta och håll tills du får ett meddelande med sidans namn bredvid markören.


     
  4. Fortsätt att hålla klicket och dra sidan till den position där du vill ha den, släpp den där.
  5. Klicka på Spara för att spara ändringarna.

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices