Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Denna portlet används för att konfigurera Arena installationen som består av olika nivåer.
Portalsite nivån är tillgänglig och synlig för Arena användare med behörigheten
InstallationAdmin (se portlet Admin: behörigheter). De övriga nivåerna member, agency
och installation administreras och konfigureras av Axiell.

 

Observera: Ändringar gjorda i portalsiten uppdateras efter ca fem minuter.

Administration på Portal site-nivå

Observera:Portleten innehåller konfiguration gjord i samband med installationen.
Om du är osäker på vad som ska ändras, kontakta Axiell.

 • Portal sitens namn: Portal sitens ID.
 • Portal sitens beskrivning: En beskrivning av portalens namn, t.ex. Bibliotek Värmland. 
  Namnet visas i recensioner och diskussioner.
 • Portal sitens friendly URL: Standardinstallation /arena
 • Portal siten virtuella host namn: T.ex. bibliotek.varmland.se
 • Portal sitens members: Member/members är förvald/a.

Under denna information finns en expanderbar länk. Klickar man på den fälls samtliga fält för portalsiten ut:

 • Filter: Här kan du lägga in ett sökfilter. Filtrering kan göras på t ex medietyp eller målgrupp. Ska dock inte användas för filtrering på organisationsnivå. 
 • Tillåt Anonymous Login: Om kryssrutan är markerad kan en Arena användare skapas även om lånekortskoppling saknas. Om den inte är markerad måste inloggning med lånekort vara tillåten (Logga in med lånekort är aktiverad i Logga in). Låntagaren loggar in med sitt lånekort och pinkod och kan skapa en Arena användare (standardinställning: markerad).
 • User Agreement Id: ID för Arena artikel innehållande användaravtal definierad under installationen, ska inte ändras.
 • Favourite Agency Member: Gäller egentligen endast multi agency-installationer, alltså flera olika bibliotek som delar på samma installation. Anger vilket bibliotek som ska visas som standard i träfflista och katalogpost. I nuvarande version måste dock fältet innehålla namnet på portal site för att funktionen Nyhetstjänst ska fungera.
 • Media Class Icons: Om du har egna medietypsikoner som du vill visa istället för de medlevererade ska du ange sökvägen till dem här. Du kan ladda upp ikonbilderna i Documents and Media. Här visas bara en liten del av alla de medietyper som kan användas i Arena. Alla är dock inte relevanta för svenska bibliotek. Lista över standardikonbilder: här.
 • Article Search Filters: Här anges regelverk för om biblioteket samarbetar med andra bibliotek om artiklar. Du kan läsa mer om hur man kan samarbeta om artiklar i dokumentet Dela på redaktionellt material. Det ligger på Axiells supportsida för Axiell Arena, under rubriken Dokument och instruktioner.
  • Use default: Markera för att använda standardinställningen av sökfilter till arena artiklarna.
  • Custom: Här kan du ange ett eget sökfilter.
   • Om "Use default" är markerad, visas enbart artiklar skapade i denna portalsite ( filtret är owner="Portal Site name", t.ex., owner:PS100105).
   • Om "Use default" inte är markerat och ett värde är definierat i Custom fältet, används detta värde som filter.
   • Om "Use default" inte är markerat och värde saknas i Custom fältet, visas artiklar publicerade i denna portalsite. (filtret som används är publish_scope:"Portal Site name", t.ex., publish_scope:PS100105).
 • Portal
  • Help URL: Här defineras URL till hjälpsidor.
  • Locale: Här definieras det språk som hjälpen ska visas på per default.
 • Portal URL
  Denna URL måste definieras om Nyhetstjänst-funktionen ska användas.
  • URL till artikeldetaljsidan:: Här definieras URL till artikeldetaljsidan:

   http://namn.domännamn.se/web/arena/detail?p_p_id=articleDetail_
   WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode
   =view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3&p_r_p_687834046_search_item_id={0}


   namn.domännamn.se ersätts med namn och domän på bibliotekets Arena.

  • URL to CRD: Här definieras URL till katalogpostsidan:

   http://namn.domännamn.se/web/arena/results?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=&p_p_action=1&p_p_id=crDetailWicket_
   WAR_arenaportlets&p_p_col_count=8&p_p_col_id=column-2&p_p_mode=
   view&p_r_p_687834046_search_item_id={0}&p_r_p_687834046_agency_name={1} 
    
   namn.domännamn.se ersätts med namn och domän på bibliotekets Arena.
 • KPI (används enbart i Danmark)
  • gDcsId
  • gConvert
 • Cover Providers: Här väljs bokomslagsleverantörer (gäller inte BOOK-IT).
  • Dbc
  • Syndetics
  • Amazon
  • Adlibris
  • Gyldendal

   Visa-länken fäller ut följande fält:
   • Enabled: Markera för att aktivera denna leverantör.
   • Covers path: URL till omslagen.
   • Min image size: Minsta bildstorlek.
   • Priority: Prioritering av leverantör om flera används.

Observera att 24 timmars cache gäller för bokomslag, vilket även gäller om ingen leverantör väljs. Om en ny leverantör väljs dröjer det alltså 24 timmar innan bokomslagen blir synliga.

 • Portal Emails: Här definieras epost-adresser till Axiells serveradministratörer (acdc@axiell.com), allmän kontakt (t.ex. biblioteket@almtuna.se), och avsändaradress (t.ex. no-reply@almtuna.se) för epost som skickas från systemet i samband med administration av anmälningar, recensioner och forumdiskussioner.
   
 • Social Media: Här definieras ID till sociala medier:
  • AddThis Profile ID: Om statistik önskas från AddThis, ska ett AddThis kontos ID definieras i detta fält.
  • Facebok App ID: Om ni har ett Facebook App ID ska detta defineras i detta fält.
 • Search History
  • Enabled: Markera kryssrutan Enabled och ändra Language… till sv_SE om du vill aktivera nyhetsservice i Arena. Det innebär att Arena-användare kan spara en sökning på titlar/artiklar som de är intresserade av, och få meddelande/mejl när nya titlar/artiklar inom deras intresseområde lagts in. Alert on all hits first time är inte relevant för BOOK-IT-bibliotek och ska alltså inte markeras. Läs mer här Nyhetstjänst.
 • Search Suggestion Providers: I Search suggestion providers kan du ange upp till 5 olika kopplingar till externa tjänster som visas när en sökning resulterat i 0 träffar.
  • För varje Search suggestion provider kan du ange en logotyp, URL, teckenkodning och titel som ska visas samt prioritet, dvs. i vilken ordning resurserna ska visas. Logotyp är inte obligatoriskt. Kryssrutan Enabled ska vara markerad för de Search suggestion providers du vill använda.
    
  • OBS Markera inte kryssrutan Enabled för Yahoo search suggestion. Yahoo har slutat med tjänsten. Om kryssrutan markeras ändå blir det felmeddelande vid 0-träff.

Inställningar

 • Visa hjälp-länk (standardinställning: ej markerad)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices