Navigointi Navigointi

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Kända fel

Sökning på medietyp book visar även andra varianter

Det finns ett fel som innebär att en sökning på mediaclass:book även ger träffar på e-böcker, cd-böcker mm. Ännu finns inget fastställt datum för rättning.

 

Syndetics - Mer om titeln

Om visningen av extrainformation från Syndetics - t ex innehållsförteckningar för fackböcker - inte visas är anledningen troligen att portleten ska konfigureras om.

I inställningarna till portleten ska denna länk ligga i fältet URL till XSL:
https://cdn.axiell.com/third-party/syndetics/syndetics_basic.xsl

Liferay

I vissa lägen kan det upsptår problem med Liferay-artiklar som inte visas, eller att det är felaktiga rättigheter för bilder som gör att dessa inte kan visas för användare som inte loggat in i Liferay. Kontakta kundsupport om detta händer - det kan åtgärdas genom att indexera om Liferay.

Kopplade titlar

I version 3.1 fungerar det ibland inte att visa kopplade titlar till en artikel. Det rättas i patch 3.1.5 vars releasedatum ännu inte är inplanerat.

Författare, medförfattare

I version 2.7.2 har texten Av i träfflista och katalogpost av misstag ändrats till Författare, medförfattare

Du kan ändra tillbaka Av eller till annan valfri text i inställningarna för texter i dessa portletar.

Minneslista

Minneslistan kraschar om den är inställd på att visa tillgänglighet. Alternativet Tillgänglighet under ledtexten Mervärden:Visa ska alltså inte vara markerat.

Syndetics

I katalogposter från Libris kan det finnas tecken som gör att kopplingen mot Syndetics på katalogpostsidan inte fungerar, exempelvis tillägget (inb.). För att undvika detta fel ska du ändra en länk i inställningen till portleten som hanterar kopplingen (Dynamisk ws-klient). Klistra in denna länk i fältet URL till webservice/XML:
[#if isbns?size > 0 && isbns[0]?matches("([\\-0-9xX]{10,})(?:.*)")][#assign matcher = isbns[0]?matches("([\\-0-9xX]{10,})(?:.*)")]http://lib.syndetics.com/index.aspx?isbn=${matcher?groups[1]}/index.xml&client=<anvnamn>&type=rw12[/#if]
 

E-postadress obligatoriskt i formulär

Det finns en bugg som innebär att även om du anger att e-postadress inte ska vara obligatoriskt fält i formulären för inköpsförslag och fjärrlåneansökan måse fältet fyllas i för att det ska gå att skicka formuläret. Markera därför i inställningarna till dessa portletar att e-postadress ska vara obligatoriskt, så att det framgår i gränssnittet att det måste fyllas i.

Yahoos tjänst vid 0-träff

Markera inte kryssrutan Enabled för Yahoo search suggestion i Search suggestion provides i installationsportleten. Yahoo har slutat med tjänsten. Om kryssrutan ändå markeras visas ett felmeddelande vid 0-träff.

Liferay

Bugg vid uppladdning av bilder

Det finns en bugg i Internet Explorer 11 i funktionen för att ladda upp bilder till Documents and Media. Det fungerar inte att klicka på OK, Avbryt eller krysset för att stänga dialogrutan. Använd annan webbläsare när du behöver ladda upp bilder i en Liferay-artikel.

Problem att flytta portletar

I vissa lägen är de svårt att flytta portletar. Prova att ändra inställning för visning av ram under Grafiskt utseende - Visa ram.

Problem att flytta sidor

I vissa lägen visas inte funktionerna för att flytta sidor i vyn Hantera sida/Site pages. Prova då att klicka på pilen som expanderar/fäller ihop undermenyalternativ. Om det trots detta inte fungerar kan du klicka på Avbryt> och öppna vyn igen. Alternativt kan du klicka påSpara för att komma ur det låsta läget.

Dela ut portletar via Liferay

Funktionen att dela ut portlar genom att använda den kod som genereras automatisk i Liferay fungerar inte. Felet rättas i kommande patch.

Fil låses i Dokumentbiblioteket

Filer som laddats upp i många versioner till Documents and Media låses när filen når version 1.27. Man får då även meddelandet "Documents and Media är tillfälligt borta".

Detta beror på en bugg i Liferay.
Workaround är att radera version 1.25 och 1.26 av filen, så att versionen högst blir 1.26 när du laddar upp den senaste versionen.

Bild eller mapp som inte visas i Dokumentbiblioteket

Om en bild eller mapp som du vet finns i Documents and Media inte visas beror det troligen på en bugg i Liferay som uppstår vid bläddring.

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices