Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Multi-organisationer / multi agency

Arena kan kopplas till valfritt antal system eller kombinationer av system. Varje bibliotek, museum eller arkiv hanteras av ett personalsystem. Detta personalsystem - som när det gäller bibliotek oftast är LIBRA.se eller BOOK-IT - benämns agency. 
En agency måste i sin tur ha minst en member. Membern kopplas mot en användare i personalsystemet.

Det gränssnitt som slutanvändarna ser kallas portal site.

En portal site kan kopplas mot flera olika agencies. I Sverige finns några exempel på detta - bland annat Bibliotek i väst, där tre bibliotek som använder LIBRA.SE och tre bibliotek som använder BOOK-IT som personalsystem har samlats i en gemensam Arena.

 

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices