Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Mina recensioner

Denna portlet visar den inloggade användarens recensioner oavsett om de lagts in i den aktullea Arenan eller någon annanstans. Recensionerna visas i en lista där användaren kan redigera och ta recensionerna. Portleten går att sortera om på många olika sätt.

I grundinstallationen ligger portleten på sidan och kan nås från Mina sidor Mina bidrag

Inställningar

* Om du arbetar med inställningar för en Arena som bara innehåller kopplingar till ett eller flera bibliotekssystem behöver du inte bry dig om inställningarna för arkiv- eller museiposter,

 • URL till beståndet: Ange sökvägen till ankaret vid beståndsinformationen (förvalt värde: #holdings).
 • URL till sidan "Tipsa": Ange sökvägen till sidan med tipsafunktionen via e-post (förvalt värde: protected/recommend).
 • Antal titlar vid utskrift och e-post:Max antal: Ange det maximala antal titlar som ska kunna skrivas ut och skickas via e-post. (förvalt värde: 50)
 • Antal titlar: visa per sida: Ange det antal titlar som ska visas per sida
 • Arkivposter: element på sidan: Markera vilka element du vill visa (förvalt värde: alla) *
 • Arkivposter: fält i posten: Markera vilka fält i arkivposter som ska visas. (förvalda värden: Av, Beskrivning, Upplaga, Extern länk, Språk, Medietyp, Anmärkningar, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hyllmarkering, Titel)*
 • Betyg: tillåt betygsättning: Markera om arena-användarna ska kunna betygsätta titlar (stjärnorna) (the stars) in the portlet (förvalt värdet: markerad).
 • Bläddring: antal sidor: Ange hur många sidor framåt låntagaren ska kunna bläddra (fövralt värde: 5)
 • Detaljerad information: Ange sökvägen till katalogpostsidan. (förvalt värde: results)
 • Hjälp-länk: visa: Markera om du vill visa en ikon (frågetecken) som leder till låntagarhjälpen. (förvalt värde: ej markerad)
 • Katalogposter: element på sidan: Markera de element som du vill visa i anslutning till posten (förvalt värde: alla). *
 • Katalogposter: fält i posten: Markera de fält som ska visas i katalogposten. (förvalda värden: Av, Beskrivning, Extern länk, Språk, medietyp, Anmärkningar, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hyllsignum, Titel), *
 • Katalogtyp: visa katalogtyp: Markera kryssrutan om uppgift om katalogtyp ska visas i listan. Endast relevant för s k multi entity-installationer, dvs installationer med flera olika katalogtyper - katalogposter/museiposter/arkivposter.
 • Länka till "var finns titeln": Markera kryssrutan om en länk som leder till beståndsinformationen ska visas i informationen om exemplar i katalogposten
 • Mervärden: visa: Markera de medvärden du vill visa i anslutning till katalogpostinformationen. Alternativen är tillgänglighet, omslag, betyg, recensioner, nyckelord. (förvalt värde: alla) 
 • Museiposter:: element på sidan: Markera de element som du vill visa (förvalt värde: alla).*
 • Museiposter: fält i posten: fields to show: Markera de fält som ska visas i katalogposten. (förvalda värden: Av, Beskrivning, Extern länk, Språk, medietyp, Anmärkningar, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hyllsignum, Titel), *
 • Nyckelord: visa max antal: Ange det högsta antal nyckelord/taggar som ska visas för en titel (förvalt värde: 10).
 • Omslagsbilder: hämta asynkront (ajax): Markera om du vill att sidan ska laddas innan omslagsbilden visas. (förvalt värde: markerad)
 • Panelknappar: visa: Markera de funktioner som ska visas för listan.(förvalt värde: alla)
 • Recensioner: max antal tecken: Ange det maximala antal tecken som ska visas för en recension innan låntagaren behöver klicka på Läs mer. (förvalt värde: 100) 
 • Recensioner: ska godkännas före publicering: Markera kryssrutan om recensioner ska godkännas innan de publiceras. Gör på sidan /protected/admin (i grundinstallationen) i portleten Admin: anmälningar (förvalt värde: markerad).
 • Recensioner: Bli den förste som recenserar...: Markera om du vill visa texten Bli den förste som recenserar denna titel när recensioner saknas (förvalt värde: ej markerad)
 • Teckenstorlek: minsta: Ange minsta möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 1)
 • Teckenstorlek: största: Ange största möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 7)
 • Träffar: visa: Kryssrutan ska alltid vara markerad utom när portleten används på katalogpostsidan för att låntagarna ska kunna bläddra framåt till nästa titel i sökresultatet.
 • Visa kontrollfunktioner: Markera de alternativ som ska visas på sidan. Kryssruta innebär att varje titel kan markeras för att till exempel skrivas ut eller skickas.

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Föredragen medietyp/språk samt boost av nya titlar

I flera portletar finns det inställningar för föredraget bibliotek, medietyp och språk.

Det finns dessutom möjlighet att höja relevansvärdet för nya titlar.
(Föredraget bibliotek används i praktiken inte.)

Dessa inställningar gör det möjligt för dig att höja relevansvärdet för de träffar du tycker är viktigast att få högt upp i träfflistan. Detta värde kallas boostvärde och är relativt de övriga, samt även för de grundvärden som ingår i själva systemets relevansalgoritm. Detta innebär att du får testa dig fram genom att prova olika värden utifrån dina önskemål.


Förutom att du då anger vilket språk och/eller vilken medietyp som ska prioriteras i sökresultatet ska du även ange hur högt värdet ska vara. För nya titlar anger du endast boostvärde.

Exempel: Om det absolut viktigaste är att nya titlar kommer högst upp i träfflistan oavsett medietyp och språk kan du ange boostvärde 100000 i fältet Nya titlar : boostvärde.

Följande portletar har dessa inställningsmöjligheter: 

 • Mina nyckelord
 • Mina recensioner
 • Minneslista
 • Dynamisk lista
 • Sökresultat
 • Topplista

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices