Navigointi Navigointi

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Ofta ställda frågor

Webbläsare som stöds
De webbläsare som stöds av version 2.6.X är Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer
fr o m version 8. Tänk på att version 8 av IE dock inte stöder vissa nya standarder som CSS3, som kan användas för att skapa skuggor och rundade hörn.

Även om Internet Explorer har version 8 eller senare kan den vara inställd på så kallat kompatibilitetsläge, vilket gör att den beter sig som om den vore en tidigare version. Du kan kontrollera det genom att trycka på F12 och se till att Webbläsarläget är samma version som själva webbläsaren och att Dokumentläget är Standarder.
Internet Explorer version 9 och framåt stöder standarder betydligt bättre än äldre versioner av IE.

Riktnummer
BOOK-IT 7.0 och högre versioner har inget separat fält för riktnummer. I Arena ska du därför avmarkera kryssrutan Visa riktnummer i portleten Användaruppgifter.

Kryssrutan Visa landskod måste vara markerad.

Avpublicera Liferay-artiklar
För att i efterhand kunna ange att en Liferay-artikel ska gå ut vid en viss tidpunkt ska du sätta fram tiden med t ex fem minuter och därefter klicka på Publicera.

"Liferay"-klockan går två timmar efter svensk sommartid, men du behöver inte ändra uppgift om klockslag utan endast sätta fram ett antal minuter.

Problem att flytta portletar
Det kan ibland vara svårt att flytta en portlet på en sida. Prova alternativa sätt, till exempel att istället för att dra den neråt dra andra portletar upp ovanför den portlet som "strejkar". Du kan även prova att antingen aktivera ramen eller avaktivera den genom att klicka på Grafiskt utseende - Visa ram - Ja/Nej för att underlätta flytten av portleten. Efter att du flyttat den ska du återställa den ursprungliga inställningen igen.
Du kan även prova med en annan webbläsare. I sällsynta fall kan det vara något i stylingen som gör det omöjligt - kontakta kundsupport om inget av dessa nämnda tips hjälper.

Återställa sida som tagits bort 
Det finns inget enkelt sätt att få tillbaka en sida som tagits bort av misstag. Det är därför mycket viktigt att du tar säkerhetskopior på de sidor du absolut inte vill bli av med. 
 

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices