Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Logga in

I denna portlet loggar man in i Arena. Efter inloggning visas länkar till lån, reservationer, avgifter mm.

I denna portlet finns även länken som leder till sidan där användarnamn skapas. 

Se Användartyper i Arena för olika Arena-konton samt Hur man loggar in i Arena för hur man loggar in.

Gränssnitt

I grundinställationen ligger portleten på alla sidor.

Det finns två inmatningsfält: lånekortsnummer/användarnamn och PIN-kod/lösenord.

Efter inloggning kan följande länkar visas (beroende på inställningar):

 • Mina meddelanden, med info om hur många olästa 
 • Mina bidrag (om arena-användare skapats) (Mina betyg, Mina recensioner and Mina nyckelord)
 • Mina lån
 • Mina reservationer
 • Mina avgifter
 • Mina uppgifter
 • Logga ut

Om du klickar på plus-tecknet vid en länk expanderas kategorin och visar ett visst antal lån, reservationer och dylikt. 

Inställningar

 • Max antal reservationer att hämta: Fältet innehåller styling för att formatera visningen av infångade reservationer:
  <span style="color: green">${title?html} (${authors?html}) - ${textPickupBranch?html} ${pickupBranch?html} ${textPickupNo?html} ${pickupNo?html} ${textPickupExpire?html} ${date?html}</span>
  Samma ledtext används för fältet där du anger hur många titlar som maximalt ska visas  (default: 5.
 • URL till "Skapa användarnamn": Här anges sökvägen till den sida där en låntagare kan skapa användarnamn (default: account).
 • Dölj användarnamn vid inloggning: Här anges om du vill att lånekortsnummret/användarnamnet ska döljas när det skrivs in (default: ej markerad).
 • Öppna länkar i: Här anges om du vill att länkar från portleten ska öppnas i samma fönster, överordnad ram eller ett nytt fönster/flik (default: samma fönster).
 • URL till "Mina lån": Här anges på vilken sida portleten Mina lån finns(default: protected/loans).
 • Försenade lån (max antal): s: Här anger du hur många försenade lån som maximalt ska visas (default: 5).
 • Maximalt antal reservationer: Ange maximalt antal reservationer av reserverade titlar att visas i inboxen. (standardvärde: 5)
 • URL för Meddelanden: Definiera vilken sida som användaren kan se sina meddelanden. (standardvärde: protected/messages)
 • URL för Mina Bidrag: Definiera vilken sida som användaren kan se sina bidrag som recensioner, taggar, etc. (standardvärde: protected/stuff)
 • URL för Min Profil: Definiera URL för användarens profilsida. Denna sida används även till Glömt lösenord, vilket betyder att om ingen URL är angiven kommer inte Glömt-lösenord-länken att vara synlig i login-panelen. (standardvärde: protected/profile)
 • Försenade lån: Definiera format för försenade lån; ${title?html} - ${date?html} (${authors?html})
 • URL för Betalningar: Definiera på vilken sida användaren kan se eventuella skulder. (standardvärde: protected/debts)
 • Omdirigera till Skapa användarnamn vid inloggning med kortnummer och pin-kod: Välj om du vill att användaren ska omdirigeras efter att ha loggat in med lånekort och pin-kod (och användaren saknar Arena-konto) till sidan för Skapa användare. (standardvärde: sant)
 • URL för Reservationer: Definiera vilken sida som användaren kan se sina nuvarande reservationer. (standardvärde: protected/reservations).
 • Visa Hjälp-länk: Välj om du vill visa hjälp-länk i portleten. (standardvärde: falskt)
 • Visa användarnamn i välkomst-meddelande: Välj om du vill visa användarnamn i portletens välkomst-meddelandet när användaren har loggat in. (standardvärde: sant)
 • Visa välkomsthälsning: Välj om du vill visa välkomsthälsning när användaren har loggat in. (standardvärde: sant)
 • Logga in med lånekort: Välj om du vill att användaren ska kunna logga in med lånekort och pin-kod, eller om användaren ska tvingas att skapa ett Arena-konto när den försöker logga in med ett lånekort. (standardvärde: sant)
  Denna inställning måste vara ställd till sant om inställningen Tillåt anonym login är satt till falskt. Om båda är inställda på falskt kan inte en användare utan lånekort och pin-kod skapa ett Arena-konto.
 • Använd tidsbegränsning på lösenord: Välj om du vill sätta en tidsbegränsning på lösenord (se Password expires in days).
 • Begränsa antalet misslyckade inloggningsförsök: Välj om du vill begränsa antalet misslyckade inloggningsförsök.
 • Lösenord löper ut inom x antal dagar: Välj antalet dagar ett lösenord är giltigt innan användaren uppmanas byta. (standardvärde: 30)
  Notera att tidsbegränsning på lösenord måste vara satt till sant för att använda funktionen.
 • Visa skuldsumma bredvid Min avgifter: Välj om du vill visa skuldsumma bredvid menyvalet Mina avgifter.
 • Användaren blir utestängd efter x antal inloggningsförsök: Välj om du vill begränsa antalet misslyckade inloggningsförsök till x gånger. (standardvärde: 3)
  Notera att begränsning av antalet misslyckade inloggningsförsök måste vara satt till sant för att använda funktionen.
 • Användaren har möjlighet att logga in igen efter utstängning: Välj antalet timmar du vill att en utestängd användare ska vara utestängd från sitt konto. (standardvärde: 24)