Navigointi Navigointi

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Ditt biblioteks Arena är kopplat till en så kallad CDN-lösning (Content Delivery Network). Denna lösning innebär att Axiell kan göra vissa generella ändringar, rättningar och tillägg i Arena på ett snabbt och enkelt sätt.

Release notes för CDN

2017-12-01

För att öka användarupplevelsen i ArenaGo: Fokusramen på knappar och länkar är nu borttagna endast när man använder muspekaren. Då det visuellt förstör länkarna och generellt inte tillför något för någon som använder muspekare på hemsida, snarare förstör upplevelsen, så har vi nu dolt fokusramen när man har fokus genom att klicka med muspekaren.

Tabbfokus fungerar som önskat/vanligt igen när man tabbar med tabbknappen då tabbfokuset fyller sin funktion.

2017-06-13

I en del av att utöka tillgängligheten i Arena har vi nu byggt på avancerad tabbfokus/ordning/hantering gällande login-rutan. Det innebär att nu när man klickar fram (Eller via tangentbordet öppnar) login-rutan kan man endast tabba genom den funktionalitet som tillhör login-rutan, allt annat som kan få tabbfokus stängs av. När man sedan stänger rutan så hamnar tabbordningen så som innan igen och alla saker som tidigare kunde tabbas kan nu tabbas igenom.

Dessutom, när man öppnar login-rutan får "användarnamn" fokus. När man stänger login-rutan får knappen "logga in" fokus.

Login-rutan kan styras via både muspekare och tangentbord.

Detta finns nu i alla Arenor som baserar sin Arena på ArenaGo. Vissa ArenaGo av karaktären custom-projekt kan eventuellt sakna detta beroende på om elementen i kodstrukturen har andra namn.”

2016-08-12
Lagt till pop up-ruta med texten Du är nu utloggad, som visas när låntagaren klickat på Logga ut. Det finns en OK-knapp i pop up-rutan, men låntagaren är redan utloggad och behöver inte klicka OK för att utloggningen ska genomföras, däremot för att kunna byta flik i webbläsaren.

Bild- Du är nu utloggad

2016-10-17
Fasetterna är omgjorda i sin funktionalitet. De är ombyggda så att endast en fasettrubrik kan vara öppen i taget. Det innebär att om man har en fasettrubrik öppen från början och klickar på en annan fasettrubrik så stängs den tidigare. Detta för att kunna bygga vidare på mer funktionalitet i fasetterna.

2016-10-24
Ändrat länkfärg under bildspelet av typen "slippry" för att möta kontastkraven på färger för tillgänglighet. Detta påverkar alltså navigeringsprickarna under bildspelet för att skifta slide.

 

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices