Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Separat sökmiljö 
Beskrivning av hur du till exempel skapar en separat träfflistesida och katalogpostsida för målgruppen barn

Fulltextsökning (Endast BOOK-IT)
Beskrivning av hur du gör det möjligt för låntagarna att söka och läsa fulltextdokument (kräver tilläggsmodulen Intertext)

Samtidig sökning
Beskrivning av hur du gör det möjligt för låntagarna att söka och få träff både i katalogen och arena-artiklarna samtidigt

Mp3
Beskriver hur du gör för att visa formattypen mp3

 

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices