Web Content Display Web Content Display

Språk

Portleten finns under Verktyg.

Denna portlet gör det möjligt för användaren att välja vilket språk som texten i Arena användargränssnittet kommer att visas. Denna portlet är tillgänglig för alla användare.

Användargränssnitt

I standardinstallationen av Arena visas portleten överst på varje skärm. Den visar en rad nationella flaggor. Användaren kan klicka på en flagga för att välja det aktuella språket. Till exempel, om användaren klickar på den svenska flaggan kommer all text i Arena användargränssnittet att byta till svenska, där det finns svensk text att visa upp. Om texten på det angivna språket inte är tillgängligt, kommer Arena att använda fallback språket (som definierats under installationen).

Konfiguration

I konfigurationen du flyttar de språk som du vill visa som flaggor för användaren, från det Tillgängliga fältet till det Aktuella fältet.

Språken i det tillgängliga fältet är de som bestämts i Gå till > Kontrollpanelen > Inställingar (till vänster) > Utseende och funktion (till höger).

Om du vill veta mer se Liferay documentation.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices