Web Content Display Web Content Display

Om Arena

Axiell Arena består av två huvuddelar:

Koppling mot bibliotekssystemet. I bibliotekssystemet finns katalogen, låntagaruppgifterna, regelverk för lånetider, reservationer etc

Applikationen Axiell Arena. I applikationen finns bland annat en uppsättning sidor med funktioner för att visa beståndet på olika sätt och låntagarnas Mina sidor. Här finns även möjlighet att skriva redaktionella texter.

Portletar

En portlet är samma sak som en funktion. Exempel på portletar är sökfältet, logga in-funktionen, träfflistan. Vissa portletar kan fungera helt självständigt, medan andra hänger ihop. Till exempel är sökfältet hopkopplat med träfflistan som är hopkopplad med katalogpostportleten.

Grundinstallationen innehåller en uppsättning sidor med basfunktionerna på plats. Efter att systemet kopplats mot bibliotekssystemet grundindexeras katalogen och blir därmed sökbar. Du som administratör kan därefter bygga ut Axiell Arena med nya sidor, och du kan även förändra innehållet på de flesta av de sidor som fanns med vid grundinstallationen.

Alla portletar kan konfigureras på olika sätt, och du kan även ändra lydelser på texterna som de innehåller.

Design

Utseendet på Axiell Arena går att förändra i hög grad. Designen styrs av CSS-filer.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices