Web Content Display Web Content Display

Admin: anmälningar

Denna portlet har två ändamål: hantera anmälningar i forum (inlägg och trådar) och hantera recensioner.. För att använda portleten krävs behörighet till Abuse handling.
 
Portleten innehåller fyra olika fält. De tre under fälten visar olika information beroende på vilka val du gör i det första fältet.

Anmälda diskussionsinlägg

Här kan du hantera anmälda diskussionsinlägg. Anmälningar kan göras av inloggade Arena-användare. Diskussionerna blir automatiskt godkända - det finns ingen inställning för att kräva att det ska godkännas före publicering.
 
Du har möjlighet att radera oönskade inlägg i denna portlet efter att de anmälts.
 • Det övre fältet visar trådtitel eller katalogposttitel
 • Det mittersta fältet visar titel och innehåll för inlägget.
 • Det undre fältet visar anmälningens text.
 • Knappen Avslå: Klicka för att radera anmälning och automatiskt skicka e-post till användaren som skickat anmälan.
 • Knappen Ta bort: Klicka för att radera inlägget och automatiskt skicka e-post till författaren av det anmälda inlägget.

Anmälda recensioner

Här kan personalen hantera anmälda recensioner. 
 
Du har möjlighet att radera oönskade recensioner i denna portlet efter att de anmälts
.
 • Det övre fältet visar titel och författare
 • Det mittersta fältet visar titel och innehåll för recensionen.
 • Det undre fältet visar anmälningen.
 • Knappen Avslå: Klicka för att radera anmälning och automatiskt skicka e-post till användaren som skickat anmälan.
 • Knappen Ta bort: Klicka för att radera recensionen och automatiskt skicka e-post till författaren av den anmälda recensionen.

Ännu inte godkända recensioner

Om biblioteket har valt att alla recensioner måste godkännas innan publicering hanteras detta här.

 • Det övre fältet visar titel och författare.
 • Det mittersta fältet visar titel och innehåll för recensionen.
 • Det undre fältet används inte.
 • Knappen Avslå: Klicka för att inte godkänna recensionen och automatiskt skicka e-post till författaren av recensionen.
 • Knappen Godkänn: Klicka för att godkänna recensionen 

Inställningar

 • Hjälp-länk Visa: (standardvärde: inte markerad)
 • Max antal tecken: Ange maximalt antal tillåtna tecken en anmälan kan innehålla (standardvärde: 50)
 • Text i mejl som informerar om att recension inte godkänts: (standardvärde: Din recension blev inte godkänd)

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices