Aktivera nyhetstjänsten Aktivera nyhetstjänsten

Nyhetsservice

 
Nyhetsservice innebär att låntagare som skapat användarnamn kan spara sökningar och välja att få information om nya titlar och/eller artiklar som motsvarar deras sökning. 
 
Nyhetsservice hanteras endast i Arena och inte i själva bibliotekssystemet.
 
Efter att bibliotekets Arena-administratör aktiverat funktionen i Arena sköter användarna själva hanteringen.

Användaren måste ha en e-postadress (det räcker inte med att ha en e-postadress angiven i låntagarinformationen) angiven för att kunna ta emot notifieringar via e-post.
 
Notifieringarna kan fås antingen via e-post eller Arenas inbox (Mina meddelanden).
 
Notifieringar skickas automatiskt av systemet varje natt. 

Inställningar

Installationsportleten

Det krävs inställningar i installationsportleten Admin:installation (på sidan /protected/admin).
 
OBS! Du måste spara efter varje ändring du gör - markera kryssrutan Enabled - Spara, Language used in alerts - Spara osv.
 
Kontrollera efteråt att alla inställningar verkligen sparats.

Under rubriken Search history:
 
  • Markera kryssrutan Enabled
  • Ändra Language used in alert till sv_SE
Alerts on all hits first time ska inte vara markerad
 
Under rubriken Portal url:
 
 
 
I fältet URL to Article Detail ska följande länk läggas in:
 
https://bibliotek.kommun.se/web/arena/detail?p_p_id=articleDetail_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view
&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3&p_r_p_687834046_search_item_id={0}
 
I fältet URL to CRD ska följande länk läggas in:
 
https://bibliotek.kommun.se/web/arena/results?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=crDetailWicket_WAR_arenaportlets
&p_p_col_count=8&p_p_col_id=column-2&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_search_item_id={0}&p_r_p_687834046_agency_name={1}
 
Ersätt bibliotek.kommun.se med namn och domän för bibliotekets arena.
 
Dubbelkolla att inställningarna och länkarna sparas eftersom man ibland måste spara i olika omgångar.
 
Aktivera därefter funktionen för katalogposter genom att:

Sökresultat

  • I portleten Sökresultat markera kryssrutan Spara sökning: visa.
  • Markera kryssrutan: Nyhetsservice: Visa "Meddela mig om nya titlar"
(Kryssrutan Koppla till bibliotekssystemet är inte relevant)
 
Det går även att använda funktionen i dynamiska listor.

Om du också vill att användarna ska kunna prenumerera på nya artiklar ska du göra motsvarande inställningar i träfflistan för artiklar
(Artiklar:lista utan sökfråga) och portleten Artiklar:lista med sökfråga på de ställen där du tycker att det är relevant.
 
Det är bra att kunna prenumerera på till exempel nya evenemang eller artiklar som berättar om nyheter på biblioteket.
 
För att användaren ska kunna se sina sparade sökningar ska du göra så här:

Mina sidor

  • Lägg till en ny sida under Mina sidor med exempelvis titeln Mina sparade sökningar.
  • Dra in portleten Sparade sökningar och eventuellt även Artiklar:sparade sökningar om du aktiverar funktionen även för Arena-artiklar.