Web Content Display Web Content Display

Arkitektur

I Axiell Arena kan användarna söka i katalogen, reserva, låna om mm, samt kommunicera med övriga användare via diskussioner, recensioner, rekommendationer och betyg.

Arena är alltså mer än bara en webbapplikation. Med detta i åtanke har vi valt att bygga Arena i Liferays miljö. Blockdiagrammet (se nedan) visar de övergripande komponenterna i Axiell Arena.

LMS. Det här är det grundläggande bas-hanteringssystemet (Library Management System). Som framgår av namnet är detta mjukvaran som används för att hantera bibliotekets bestånd och låntagare. Det är möjligt att ansluta en eller flera databaser (kataloger), lokalt eller nationellt, till samma Arena. Exempel på de vanligaste bibliotekssystemen är BOOK-IT eller LIBRA, men det kan i princip vara vilket system som helst.

ALMA. Detta är gränssnittet mellan LMS och Arena som fungerar som en översättare mellan de båda systemen. Varje LMS behöver ett eget ALMA. 

Centrala tjänster. Denna centraliserade komponent tillhandahåller webbtjänster för de lokala delarna av Arena. Här lagras recensioner, taggar, diskussioner, artiklar och betyg.

Liferay och Portletar. Liferay är mjukvaruplattformen som Arena baseras på. Den tillhandahåller en miljö för de små applikationer - portletarna - som tillsammans levererar en komplett webbplats. En mängd färdiga portletar inkluderas vid leverans. Exempel på Arena-portletar är Sök, Sökresultat och Katalogpost.

Arena local. Detta är kärnan av Arena. Denna del tillhandager också ett webbgränssnitt som användarna kan använda för att interagera med.

 

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices