Web Content Display Web Content Display

Arena sessionsvariabler

Vissa portlets kan konfigureras till att använda URL:er till externa webbsidor. Detta görs genom att använda Freemarker-syntax och sessionsvariabler från Arena-innehåll.

Arena sessionsvariabler erbjuder ett lågnivå-gränssnitt till portletsessioner genom Freemarker Templating Engine. Sessionsvariabler möjliggör dynamisk portletkonfiguration.

För definierade variabler och exempel, se Arena Session Variables.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices