Web Content Display Web Content Display

Användaruppgifter

Denna portlet ligger på sidan Mina uppgifter i standardinstallationen och används för att visa Mina uppgifter.

Mina uppgifter

Följande uppgifter visas:

 • Användaruppgifter. Här visas personnummer, namn, låntagar-id, adress, telefonnummer (och ev SMS-mottagande) och e-postadress för den inloggade låntagaren, samt eventuella kopplingar till särskilda skolor, klasser och meröppet-enheter. Här visas även meddelanden som biblioteket lagt in till låntagaren i BOOK-IT.
  Inställningarna för vad låntagaren får lov att ändra, ta bort och lägga till görs i BOOK-IT  i fönstret Administration - Grunddata - Låntagaruppgifter.
 • Lånekort och PIN-kod. Lånekort/en visas och om inställningarna i bibliotekssystemet tillåter det kan låntagaren spärra sitt kort och ändra PIN-kod. 
  Här finns även möjlighet att länka till lånevillkor och information om lånehistorik.
 • Fånga inte in titlar under denna tid... Här kan låntagaren ange ett tidsintervall under vilket reservationer inte ska fångas in. Aktiveras av kundsupport.
 • Förvalt hämtställe för reserverat material. Här kan låntagaren välja ett hämtställe som alltid ska visas förvalt vid reservation. Aktiveras av kundsupport. 
 • Meddelanden. Här kan låntagaren markera om hen vill ta emot allmänna utskick och övertidsvarning  från biblioteket
 • Mina uppgifter. Här visas/väljer man visningsnamn som krävs vid recensioner och för personalbehörighet i Arena. Här kan även eventuellt användarnamn och lösenord visas samt uppgifter om e-post och säkerhetsfrågor kopplade till detta användarnamn.

Inställningar

 • Allmän överenskommelse url: Innehåller url:en till den sida som innehåller bibliotekets lånevillkor (förvalt värde: general-agreement)
 • Använd CAPTCHA vid användarregistrering: Markera om låntagaren som skapar användarnamn ska ange de tecken som visas av säkerhetsskäl. (förvalt värde: markerad).
 • E-postadress obligatoriskt: Markera om det ska vara obligatoriskt att ange en e-postadress. denna e-postadress är alltså inte kopplad till låntagaruppgifterna utan endast till Arena-användaren och används för nyhetsservice.
 • Hjälp-länk: visa. Markera kryssrutan om du vill visa en ikon (frågetecken) som leder till låntagarhjälpen. (förvalt värde: ej markerad)
 • Lånehistorikavtalet url: Innehåller url:en till den sida som innehåller en beskrivning av funktionen lånehistorik l(förvalt värde: loan-history-agreement)
 • Max antal tecken i användarnamn: Ange det antal tecken som maximalt ska kunna anges i ett användarnamn. (förvalt värde: 32)
 • Max antal tecken i lösenord: Ange det antal tecken som maximalt ska kunna anges i ett lösenord. (förvalt värde: 32)
 • Max antal tecken i visningsnamn: Ange det antal tecken som maximalt ska kunna anges i ett visningsnamn
 • Minsta antal tecken i användarnamn: Ange det antal tecken som minst krävs för att skapa användarnamn. (förvalt värde: 2)
 • Minsta antal tecken i lösenord: Ange det antal tecken som minst krävs för ett lösenord. (förvalt värde: 2)
 • Minsta antal tecken i visningsnamn: Ange det antal tecken som minst krävs för att skapa visningsnamn. (förvalt värde: 2)
 • Tillåt ändringar av kontaktuppgifter: Markera om du vill tillåta låntagaren att ändra i sina uppgifter. Regelverket anges i bibliotekssystemet.
 • Tillåt ändringar för lånekort: Markera om du vill tillåta låntagaren att spärra lånekort och/eller ändra PIN-kod. Regerlverket anges i bibliotekssystemet 
 • Visa allmän överenskommelse: Markera om du vill visa länken till bibliotekets lånevillkor
 • Visa listruta för land: Markera kryssrutan om låntagaren ska ange land vid angivande av telefonnummer.
 • Visa lånehistorikavtalet: Markera om du vill visa länken till texten som beskriver funktionen lånehistorik
 • Visa fält för riktnummer: Ska inte vara markerad för BOOK-IT.
 • Visa lånekort: Markera kryssrutan om du vill att lånekort/en ska visas

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices