Web Content Display Web Content Display

Artiklar: fasetter

Denna portlet används för att visa fasetter för Arena-artiklar, det vill säga ämne, ämnesområde, typ, status, språk och utgivningsår. 

Det finns två funktioner för artikelfasetterna:

 • Sökfasett. Förfining av sökning. Klickar du på till exempel fasetten Språk och väljer engelska filtreras träfflistan så att endast artiklar på engelska visas. Sökresultatet visas i portleten Artiklar: lista utan sökfråga som tillsammans med Artiklar: fasetter finns på sidan /articles i standardinstallationen.
 • Allmänna fasetter. Visar en meny som underlättar att hitta artiklarna i Arena. Dessa fasetter är inte relaterade till en sökning, utan fungerar istället som en slags innehållsförteckning.

Inställningar

 • URL till sökresultatsidan för artiklar: Här definieras på vilken sidan sökresultatet presenteras (standardinställning: articles).
 • Antal valda termer bakåt per fasett: Definiera antal valda termer som visas för en fasett (standardinställning: 4).
 • Fasetter: Antal, Välj antal termer som visas per fasett (standardinställning: 5).
 • Fasetter visa med antal träffar: Välj de fasetter som visas med antal träffar (standardinställning: samtliga fält).
 • Fuzzy-sökfaktor(0.0-1.0): Här definierar du ett fuzzy-sökfaktor värde mellan 0 och 1. Ett högre värde ger en större liknelse till sökfrågan. Observera: samma värde måste definieras i följande portletar: Artiklar: artikeldetalj, Artiklar: fasetter, Artiklar: lista med sökfråga, Artiklar: lista utan sökfråga, Artiklar: visa en viss artikel.(standardinställning: 0.5). Läs mer i artikeln om Fuzzy sökning nedan.
 • Fuzzy-sökfält: Här kan du välja vilka fält som ska visas när en fuzzy sökning görs. Observera: samma fält måste väljas i följande portletar: Artiklar: artikeldetalj, Artiklar: fasetter, Artiklar: lista med sökfråga, Artiklar: lista utan sökfråga, Artiklar: visa en viss artikel.(standardinställning: alla fält). Läs mer i artikeln om Fuzzy sökning nedan.
 • Typ av sökfasett: Välj fasett-funktion, Sökfasett eller Inspiration, se beskrivning ovan (standardinställing: Fasetter allmänna).
 • Visa: Välj vilka fasetter som visas (standardinställning: samtliga fält).
 • Visa hjälp-länk (standardinställing: ej markerad).
 • Visningsordning: Välj i vilken ordning fasetterna visas (standardinställning: Titel, Typ, Taggar, Status, Språk, Ugivningsår).

Web Content Display Web Content Display

Fuzzy search (Fuzzy sökning) och värde

Arena är förinställd på att om sökfrågan inte ger någon träff utvidgas sökningen automatiskt enligt en förbestämd algoritm. Det går att ställa in ett "likhetsvärde" som löper mellan värdena 0 och 1. Ju närmare 1 desto mer lik den ursprungliga sökningen blir den utvidgade sökningen.

Portletar listade nedan har fält konfigurerbara för fuzzy sökning. Anledningen till att fuzzy sökning och värde måste anges i samtliga nedanstående portlets är att när en sökning görs i sökportleten använder varje nedanstående portlet samma söksträng och gör en egen sökning baserad på fuzzy-logiken. Därför är det viktigt att konfigurering av fuzzy sökning och värde är de samma i nedanstående artikelportletar (de 5 översta) och övriga portletar som används vid en sökning (de 5 nedersta).

 • Artiklar: artikeldetalj
 • Artiklar: fasetter
 • Artiklar:: lista med sökfråga
 • Artiklar: lista utan sökfråga
 • Artiklar: visa en viss artikel
 • Katalogpost
 • Sökfasetter
 • Dynamisk lista
 • Sökresultat
 • Nyckelord: moln

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices