Web Content Display Web Content Display

Artiklar: visa en viss artikel

Denna portlet visar en artikel eller del av artikel. Kan användas som förhandsvisning av en artikel (enbart ingressen) eller att visa en viss artikel på valfri sida. T.ex. om en sida är skapad för att visa information om resehandböcker kan denna portlet läggas på samma sida med information om samma ämne. Välj om ingressen, brödtexten eller bägge ska visas och välj om hela artikeln ska visas på sidan detail.

Standardinställningen för portleten ger möjlighet att välja att visa en godkänd artikel eller att skapa en ny artikel via länkarna "Välj artikel" och "Skapa artikel"

Observera: Variabeln articleOpenEntityKeys (för Dynamiska länkar) används enbart på en artikel detalj sida (Artiklar: artikeldetalj). Används inte på en sida med Artiklar: visa en viss artikel.

Användargränssnitt

Artikelns innehåll visas beroende av hur portleten är konfigurerad. Portleten kan konfigureras att visa artikelns titel-länk vilken ger användaren möjlighet att se hela artikeln i portleten Artiklar: artikeldetalj.

Inställningar

 • URL till sidan med artikeldetalj: Välj på vilken sida artikeldetaljen ska visas (standardinställning: detail).
 • URL till sökresultatsidan för artiklar: Här definierar du på vilken sida sökresultatet ska visas (standardinställning: articles).
 • AddThis: Facebook-funktion, välj om du vill visa Gilla eller Rekommendera koppling i artikeln (standardinställning: Gilla).
 • AddThis: Facebook-layout, välj Standard, Knapp eller Box (standardinställning: Standard).
 • AddThis: Facebook-parametrar, här kan du skriva in egna värden i enheten pixlar(standardinställning: fb:like:width="330px").
 • AddThis: ordningsföljd, bestäm i vilken ordning de olika sociala medierna ska visas.
 • AddThis: placering, bestäm var i artikeln sociala medier ska visas(standardinställning: Upptill).
 • AddThis: tjänster, här kan du välja vilka sociala medier du vill koppla till din artikel(standardinställning: blank).
 • Antal sidor för bläddring: Om listan innehåller många träffar kan den delas upp i flera sidor, välj antal sidor (standardinställning: 5).
 • Antal träffar per lista: Välj hur många artiklar som ska visas i listan (standardinställning 50).
 • Antal träffar per sida: Om sökningen ger ett stort antal träffar, ange hur många träffar som ska visas per sida (standardinställning 10).
 • Artikel-id: Välj en artikel som ska visas genom att ange artikelns id (standardinställning: blank).
 • Fuzzy-sökfält: Här kan du välja vilka fält som ska visas när en fuzzy sökning görs. Observera: samma fält måste väljas i följande portletar: Artiklar: artikeldetalj, Artiklar: fasetter, Artiklar: lista med sökfråga, Artiklar: lista utan sökfråga, Artiklar: visa en viss artikel.(standardinställning: alla fält).
 • Indexsökning antal sökförslag per fält: Välj antal sökförslag som ska visas (standardinställning: 5).
 • Indexsökning antal tecken före visning av förslag: Ange antal tecken innan sökförslag visas (standardinställning: 5).
 • Indexsökning fält för artiklar: Ange vilka fält som visas i sökförslaget (standardinställning: Visa titel, Visa ämnesord).
 • Indexsökning fördröjning: Ange fördröjning (i millisekunder) innan sökförslagen visas (standardinställning: 400).
 • Indexsökning ordningsföljd för fälten i artiklar: Ange ordning av fälten i sökförslaget (standardinställning Visa titel överst).
 • Indexsökning visa förslag: Ange om sökförslag ska visas (standardinställning: markerad).
 • Fuzzy-sökfaktor(0.0-1.0): Här definierar du ett fuzzy-sökfaktor värde mellan 0 och 1. Ett högre värde ger en större liknelse till sökfrågan. Observera: samma värde måste definieras i följande portletar: Artiklar: artikeldetalj, Artiklar: fasetter, Artiklar: lista med sökfråga, Artiklar: lista utan sökfråga, Artiklar: visa en viss artikel.(standardinställning: 0.5). Läs mer i artikeln om Fuzzy sökning nedan.
 • Panelknappar Visa: Välj vilka funktioner som ska vara tillgängliga (standardinställning: inga fält valda).
 • Sortera på: Välj vilken sorteringsfunktion som ska användas i listan (standardinställning: Relevans).
 • Sorteringsalternativ ordningsföljd: Välj sorteringsordning för sökresultatet (standardinställning: Relevans).
 • Sorteringsordning förvald: Välj Fallande eller stigande (standardinställning: Fallande).
 • Sorteringsvarianter: Välj vilka sorteringsvarianter som ska vara tillgängliga (standardinställning: samtliga fält).
 • Visa "Länka till denna artikel": Ange om länk till denna artikel ska visas (standardinställning: ej markerad).
 • Visa Hjälp-länk: Visa hjälplänk (standardinställning: ej markerad).
 • Visa objekt: Observera ändra inte denna inställning inga sökresultat kommer att visas (standardinställning: markerad).
 • Visa Redigera-länk: Ange om redigerar länken ska visas. Användare med behörighet för artiklar kan redigera artikeln direkt i denna portlet (standardinställning: markerad).
 • Visa artikelfält: Välj vilka fält som ska visas i artikeln (standardinställning: Visa titel, Brödtext).
 • Visa artikelfält i sökresultat: Välj vilka fält som ska visas i artikeln som ska visas i listan (standardinställning: Visa titel, Visa titel som länk, Visa "AV", Visa datum, Ingress, Visa Ämnesområde och Visa Typ).
 • Visa knappen Tipsa: (standardinställning: ej markerad).
 • Visa språk: Ange om en rullgardinsmeny med tillgängliga språk för artikeln ska visas (standardinställning: ej markerad).
 • Visa sökning: Ange om sökfrågan ska visas vid sökning av godkända artiklar (nås via länken "Visa artiklar") (standardinställning: markerad).

Web Content Display Web Content Display

Fuzzy search (Fuzzy sökning) och värde

Arena är förinställd på att om sökfrågan inte ger någon träff utvidgas sökningen automatiskt enligt en förbestämd algoritm. Det går att ställa in ett "likhetsvärde" som löper mellan värdena 0 och 1. Ju närmare 1 desto mer lik den ursprungliga sökningen blir den utvidgade sökningen.

Portletar listade nedan har fält konfigurerbara för fuzzy sökning. Anledningen till att fuzzy sökning och värde måste anges i samtliga nedanstående portlets är att när en sökning görs i sökportleten använder varje nedanstående portlet samma söksträng och gör en egen sökning baserad på fuzzy-logiken. Därför är det viktigt att konfigurering av fuzzy sökning och värde är de samma i nedanstående artikelportletar (de 5 översta) och övriga portletar som används vid en sökning (de 5 nedersta).

 • Artiklar: artikeldetalj
 • Artiklar: fasetter
 • Artiklar:: lista med sökfråga
 • Artiklar: lista utan sökfråga
 • Artiklar: visa en viss artikel
 • Katalogpost
 • Sökfasetter
 • Dynamisk lista
 • Sökresultat
 • Nyckelord: moln

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices