Web Content Display Web Content Display

Artiklar: lista utan sökfråga

Denna portlet visar en lista med sökresultat efter en sökning av artiklar i sökportleten.

Användargränssnitt

Användaren kan skicka listan via epost, skriva ut, ladda ner lokalt eller länka till listan. Klickar man på titeln i en av artiklarna i listan skickas man till sidan detail där portleten Artiklar: artikeldetalj finns och visar hela innehållet i artikeln (standardinställning).

Inställningar

 • URL till sidan med artikeldetalj: Välj på vilken sida artikeldetaljen ska visas (standardinställning: detail).
 • URL till sökresultatsidan för artiklar: Här definierar du på vilken sida sökresultatet ska visas (standardinställning: articles).
 • Antal sidor för bläddring: Om listan innehåller många träffar kan den delas upp i flera sidor, välj antal sidor (standardinställning: 5).
 • Antal träffar per lista: Välj hur många artiklar som ska visas i listan (standardinställning 50).
 • Antal träffar per sida: Om sökningen ger ett stort antal träffar, ange hur många träffar som ska visas per sida (standardinställning 10).
 • Fuzzy-sökfaktor(0.0-1.0): Här definierar du ett fuzzy-sökfaktor värde mellan 0 och 1. Ett högre värde ger en större liknelse till sökfrågan. Observera: samma värde måste definieras i följande portletar: Artiklar: artikeldetalj, Artiklar: fasetter, Artiklar: lista med sökfråga, Artiklar: lista utan sökfråga, Artiklar: visa en viss artikel.(standardinställning: 0.5). Läs mer i artikeln om Fuzzy sökning nedan.
 • Fuzzy-sökfält: Här kan du välja vilka fält som ska visas när en fuzzy sökning görs. Observera: samma fält måste väljas i följande portletar: Artiklar: artikeldetalj, Artiklar: fasetter, Artiklar: lista med sökfråga, Artiklar: lista utan sökfråga, Artiklar: visa en viss artikel.(standardinställning: alla fält). Läs mer i artikeln om Fuzzy sökning nedan.
 • Nyhetsservice Visa "Meddela mig om nya titlar": Välj om checkrutan "Meddela mig om nya titlar" ska visas när en användare väljer klickar på funktionen Spara sökning (standardinställning: markerad).
 • Panelknappar Visa: Välj vilka funktioner som ska vara tillgängliga (standardinställning: inga fält valda).
 • Sortera på: Välj vilken sorteringsfunktion som ska användas i listan (standardinställning: Relevans).
 • Sorteringsalternativ ordningsföljd: Välj sorteringsordning för sökresultatet (standardinställning: Relevans).
 • Sorteringsordning förvald: Välj Fallande eller stigande (standardinställning: Fallande).
 • Sorteringsvarianter: Välj vilka sorteringsvarianter som ska vara tillgängliga (standardinställning: samtliga fält).
 • Spara sökning: Visa "Spara sökning" länk (standardinställning: markerad).
 • Visa Hjälp-länk: Visa hjälplänk (standardinställning: ej markerad).
 • Visa objekt: Observera ändra inte denna inställning inga sökresultat kommer att visas (standardinställning: markerad).
 • Visa artikelfält i sökresultat: Välj vilka fält som ska visas i artikeln som ska visas i listan (standardinställning: Titel, Visa titel som länk, Visa "AV", Visa datum, Ingress, Ämnesområde, Ämne och Visa Typ).
 • Visa sökning och antal träffar: Välj om texten (standardtext) "Din sökning på (sökfråga) gav antal träffar ( i siffror) ska visas (standardinställning: markerad).

Web Content Display Web Content Display

Fuzzy search (Fuzzy sökning) och värde

Arena är förinställd på att om sökfrågan inte ger någon träff utvidgas sökningen automatiskt enligt en förbestämd algoritm. Det går att ställa in ett "likhetsvärde" som löper mellan värdena 0 och 1. Ju närmare 1 desto mer lik den ursprungliga sökningen blir den utvidgade sökningen.

Portletar listade nedan har fält konfigurerbara för fuzzy sökning. Anledningen till att fuzzy sökning och värde måste anges i samtliga nedanstående portlets är att när en sökning görs i sökportleten använder varje nedanstående portlet samma söksträng och gör en egen sökning baserad på fuzzy-logiken. Därför är det viktigt att konfigurering av fuzzy sökning och värde är de samma i nedanstående artikelportletar (de 5 översta) och övriga portletar som används vid en sökning (de 5 nedersta).

 • Artiklar: artikeldetalj
 • Artiklar: fasetter
 • Artiklar:: lista med sökfråga
 • Artiklar: lista utan sökfråga
 • Artiklar: visa en viss artikel
 • Katalogpost
 • Sökfasetter
 • Dynamisk lista
 • Sökresultat
 • Nyckelord: moln

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices