Web Content Display Web Content Display

Admin: Behörigheter

Denna portlet hanterar roller och behörighet för Arena-användare, det vill säga personal med användarnamn/visningsnamn. För att använda personalfunktioner måste administratören ställa in behörighet i denna portlet. Notera att behörigheten endast gäller för den portalsida där de konfigureras. Detta betyder att behörighet för olika användare måste ställas separat för varje installation och portalsida om biblioteket har flera stycken, till exempel under projekttiden före övergång till responsiv Arena.
 

Behörighet i Arena representeras av följande roller:

 • Abuse handling: Användaren tillåts godkänna recensioner och hantera anmälningar om stötande innehåll av recensioner och diskussioner.
 • Articles: Användaren har tillgång till metadata och bilder i artiklar samt behörighet att godkänna artiklar.
 • Article template handling: Används inte
 • Geocode admin: Används inte
 • Groups: Används inte
 • Forums: Används inte
 • Image handling: Användaren har behörighet att ladda upp bilder och administrera bild-mappar.
 • Inbox: Användaren har behörighet att skicka meddelande till andra Arena-användare.
 • Installation admin: Användaren har behörighet att göra inställningar i installationsportleten Admin:installation.
 • MyArrayAdmin. Används inte
 • SelfPubAdmin: Används inte

Gränssnitt

Portleten visar en sökruta där du kan söka efter användarnamn/visningsnamn. Om användarnamn/visningsnamn hittas visas två listor, en till vänster och en till höger. Den vänstra listan visar en lista över vilka behörigheter som är tillgängliga, medan den högra listan visar en lista över vilka behörigheter som är aktiverade för användaren. Behörigheterna appliceras genom att flytta över dem från vänstra till högra listan. På motsvarande sätt tar du bort en behörighet genom att flytta över den från högra till vänstra listan.
 
Om du ska tilldela rättigheter till en automatisk skapad användare ska denna först ge sig ett visningsnamn under Mina sidor - Mina uppgifter. Detta visningsnamn tilldelar du sedan de aktuella rättigheterna.

Inställningar

Denna portlet har inga inställningsmöjligheter.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices