Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Här-är-du

Portleten finns under Innehållshantering.

Denna portlet visar den aktuella sidans namn, den överordnade sidan (sidorna) och hemsidan. Den är vanligtvis placerad på toppen på varje sida för att visa på vilken plats den aktuella sidan ligger, vilket gör det smidigt att nå de överordnade sidorna (via länk).

Konfiguration

  • Utseende: horisontell eller vertikal.
  • Show Current Site: Används inte i Arena.
  • Show Current Application: Används inte i Arena.
  • Show Guest Site: Kryssa i för att visa hela webbplatsen namn.
  • Show Page: Kryssa i för att visa den aktuella sidan i en hierarki.
  • Show Parent Sites: Kryssa för att visa organisationens ID.
  • Show Application Breadcrumb: Används inte i Arena.

Standard för konfigurationen är att bara kryssa för Show Page och att ha alla andra avstängda.

Om du vill veta mer, se Liferay documentation.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices