Web Content Display Web Content Display

Indexsökning

Denna portlet fungerar som portleten Sök bortsett från att du endast kan söka i katalogen och inte i artikeldatabasen. Till skillnad från sökportleten visas resultatet i samma portlet  under sökfältet.
Det går att söka på upphovsperson, titel, ämne och genre, men i en och samma portlet går det bara att söka på ett av dessa fält. Vill du att låntagarna ska kunna söka på alla fyra fält ska alltså portleten läggas in fyra gånger och konfigureras på fyra olika sätt. Det är viktigt att du i portletrubriken anger vilken typ av index den aktuella portleten hanterar.

Gränssnitt

Portleten består från början endast av ett inmatningsfält:

  • Inmatningsfält. Skriv in den text som du vill söka på.Resultatet visas under sökfältet efterhand som du skriver in sökordet

Inställningar

  • URL till sökresultatsidan: Ange sökvägen till träfflistan för sökning i katalogen (förvalt värde: search).
  • Fördröjning: Ange hur snabbt sökresultatet ska visas i millisekunder. (förvalt värde: 400)
  • Hjälp-länk: visa:  Markera om du vill visa en ikon (frågetecken) som leder till låntagarhjälpen. (förvalt värde: ej markerad)
  • Indextyp: Markera vilket av alternativen som den aktuella portleten ska söka på. 
  • Max antal träffar: Ange hur många träffar som maximalt ska kunna visas.(förvalt värde: 5)
  • Minsta antal tecken innan förslag visas: Ange hur många tecken som ska skrivas in innan träfflistan visas under sökfältet. (förvalt värde: 5)
  • Sökfilter: Ange en söksyntax om portleten bara ska söka i en viss del av katalogen. (förvalt värde: inget filter)

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices