Web Content Display Web Content Display

Sökfasetter

Denna portlet används endast för sökresultat och katalogposter. Det finns en motsvarande portlet som används för artiklar: Artiklar: fasetter. 

Portleten kan användas på två olika sätt:

 • För filtrering av sökresultat
 • För vidaresökning på katalogpostnivå

Det finns fyra olika typer av sökfasetter:

 • Allmänna fasetter:Används inte.
 • Fasetter: ur sökning. Denna typ används för att filtrera en sökning och i grundinstallationen ligger den på samma sida som sökresultatet visas. Exempel: låntagaren kan klicka på Engelska under rubriken Språk för att endast få engelska träffar i sökresultatet. 
 • Fasetter: enskild post. När Sökfasetter finns på katalogpostsidan ska den vara inställd på detta alternativ. Därigenom kan låntagaren söka vidare på de fasetter som visas och som hämtas ur katalogposten. Här bör endast visas Av (upphovsperson) och Ämne (Ämnesord) samt Nyckelord, så att låntagaren kan söka vidare på dessa uppgifter. Övrig fasetter är inte meningsfulla att söka vidare på.
 • Fasetter: ämne. Sökfasetter inställda på denna typ av fasetter används för att koppla ihop artiklar och katalogposter med samma kontrollerade ämnesord. Om fasetten ska användas på detta sätt ska den finnas på katalogpostsidan.

De fasetter som finns är:

 • Av
 • Enhet
 • Kategori
 • Klassifikation
 • Typ
 • Avdelning
 • Katalogtyp
 • Språk
 • Originalsptråk
 • Medietyp
 • Organisation
 • Utgivningsår
 • Resurstyp
 • Hylla
 • Ämne
 • Serie
 • Nyckelord

Organisation, enhet och avdelning ska inte användas i Arenor som filtrerar bort andra kontoorganisationer eller vissa enheter. Anledningen är att alla organisationer och enheter visas i sökfasetterna - portleten tar inte hänsyn till filtreringen utan visar allt.

Inställningar

 

 • URL till sökresultatsidan för katalogposter: Ange sökvägen till träfflistan för sökning i katalogen. (förvalt värde: search) 
 • Fasetter: antal: Ange hur många fasetter som ska visas för varje rubrik. Om det finns fler fasetter än angivet antal visas en länk med texten Visa fler. Maximalt 20 fasetter per rubrik kan visas. (förvalt värde: 5)
 • Fasetter: antal bakåt: 
 • Fasetter: visa med antal träffar: Markera de fält som du vill visa tillsammans med siffrran för hur många träffar det finns för just den fasetten. (förvalt värde: alla)
 • Fasetter: visa organisation: Om du visar organisationer, enheter och avdelningar som fasetter - markera denna kryssruta om du även vill visa organisationens namn före enhet och avdelning. 
 • Fuzzy search: fält. markera de fält som ska användas vid utvidgning av sökfrågan. Värdet ska vara samma i följande portletar: Katalogpost, Sökfasetter, Dynamisk lista, Sökresultat, Nyckelord: moln. Läs mer om fuzzy search nedan
 • Fuzzy search: värde (0.0 - 1.0): Ange värde för fuzzy search. Ju högre värde, desto mer ska sökresultat likna den ursprungliga sökningen. Värdet ska vara samma i följande portletar: Katalogpost, Sökfasetter, Dynamisk lista, Sökresultat, Nyckelord: moln.
  Läs mer om fuzzy search nedan. 
 • Hjälp-länk: visa: Markera om du vill visa en ikon (frågetecken) som leder till låntagarhjälpen. (förvalt värde: ej markerad)
 • Typ av sökfasett: Välj mellan alternativen Fasetter: ur sökning, Fasetter: enskild post, Fasetter: ämne. Se ovan för beskrivning. Allmänna fasetter används inte.
 • Visa: Markera de fasetter som du vill visa för sökresultatet.OBS - de visas ofiltrerade, dvs att om det finns ett filter för din Arena som filtrerar bort enheter så appliceras alltså inte det för denna typ av fasetter.
 • Visningsordning: Ange i vilken ordning fasetterna ska visas. Flytta dem med hjälp av pilarna.

Web Content Display Web Content Display

Fuzzy search (Fuzzy sökning) och värde

Arena är förinställd på att om sökfrågan inte ger någon träff utvidgas sökningen automatiskt enligt en förbestämd algoritm. Det går att ställa in ett "likhetsvärde" som löper mellan värdena 0 och 1. Ju närmare 1 desto mer lik den ursprungliga sökningen blir den utvidgade sökningen.

Portletar listade nedan har fält konfigurerbara för fuzzy sökning. Anledningen till att fuzzy sökning och värde måste anges i samtliga nedanstående portlets är att när en sökning görs i sökportleten använder varje nedanstående portlet samma söksträng och gör en egen sökning baserad på fuzzy-logiken. Därför är det viktigt att konfigurering av fuzzy sökning och värde är de samma i nedanstående artikelportletar (de 5 översta) och övriga portletar som används vid en sökning (de 5 nedersta).

 • Artiklar: artikeldetalj
 • Artiklar: fasetter
 • Artiklar:: lista med sökfråga
 • Artiklar: lista utan sökfråga
 • Artiklar: visa en viss artikel
 • Katalogpost
 • Sökfasetter
 • Dynamisk lista
 • Sökresultat
 • Nyckelord: moln

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices