Web Content Display Web Content Display

Sparade sökningar

Denna portlet gör det möjligt för användare att spara katalogsökningar och att "prenumerera" på information om när nya titlar som motsvarar den sparade sökningen lagts in i katalogen. 

I träfflistor av olika slag kan användaren klicka på Spara sökning överst i listan. I dalogrutan som då öppnas ska användaren ange ett namn och en beskrivning för den sparade sökningen.

Beroende på inställningar kan användaren även ange om hen vill få information om nya titlar och i så fall på vilket sätt - via Arenas inbox eller via e-post. 

Portleten ligger i grundkonfigurationen på sidan /protected/profile.

Arena-användare krävs för funktionen.

Inställningar

  • URL till sökresultatsidan: Ange sökvägen till träfflistan för sökning i katalogen (används vid användning av länken Tillbaka) (förvalt värdet: search).
  • Antal titlar: Visa per sida: Ange hur många sparade sökningar som ska visas per sida.
  • Bläddring: antal sidor: Ange hur många sidor framåt låntagaren ska kunna bläddra (förvalt värde: 5).
  • Hjälp-länk - visa. Markeras om hjälptext för slutanvändarna ska visas
  • Sökning. Betyder egentligen Beskrivning. Markera om beskrivningen ska visas.
  • Nyhetsservice: Koppla till bibliotekssystemet. Används inte 
  • Panelknappar: visa: Markera de funktioner som ska visas för listan.(förvalt värde: alla) Kryssrutan krävs om användaren ska kunna ta bort enstaka sparade sökningar
  • Visa element: Markera den information som du vill visa för respektive sparad sökning. Sökningens nummer innebär att en siffra visas före titeln på den sparade sökningen. Sökning. Betyder egentligen Beskrivning, dvs att innehållet i beskrivningsfältet ska visas. Nyhetsservice. Innebär att kryssrutan Medela mig om nya titlar ska visas.
  • Visa endast lokala titlar. Kryssrutan ska vara markerad om användaren endast ske se sparade sökningar som sparats i den aktuella Arenan. Om den inte är markerad visas även sökningar som sparats i andra Arenor av samma användare

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices