Web Content Display Web Content Display

Sökhistorik

Denna portlet visar sökhistorik i den aktuella sessionen. Funktionen kräver inte inloggning.

Portleten finns inte med i grundinstallationen. Den bör ligga på sidan /search.

Inställningar

  • URL till sökresultatsidan: Ange sökvägen till träfflistan för sökning i katalogen  (förvalt värde: search).
  • Antal titlar: visa per sida: Ange det antal titlar som ska visas per sida
  • Bläddring: antal sidor: Ange hur många sidor framåt låntagaren ska kunna bläddra (förvalt värde: 5)
  • Förkorta sökningar som är längre än (antal tecken): Ange efter hur många tecken som sökbegreppen som använts ska brytas. (förvalt värde: 20)
  • Hjälp-länk: visa: Markera om du vill visa en ikon (frågetecken) som leder till låntagarhjälpen. (förvalt värde: ej markerad)
  • Panelknappar: visa: Markera de funktioner som ska visas för listan.(förvalt värde: alla)
  • Trunkerat söksuffix: Ange på vilket sätt det ska framgå att sökbegreppen kortats av. (förvalt värde: ...)
  • Visa element: Markera Ta bort om det ska gå att rensa sökhistoriken 

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices