Web Content Display Web Content Display

Mina avgifter

Denna portlet visar avgifter och betalningar (kan konfigureras bort) för den inloggade låntagaren. Om biblioteken har tilläggsmodulen Online-betalning kan låntagarna även betala avgifter via denna portlet (om betalningsleverantören är DIBS).
Information i portleten kommer från bibliotekssystemet.

Portleten finns i grundinstallationen på sidan /protected/debts och kan nås från Mina sidor och login-portleten.

Gränssnitt

Portleten presenterar låntagarens skulder och gjorda betalningar. Om tilläggsmodulen Onlinte-betalning finns kan låntagaren markera vilka skulder hen vill betala och utföra betalningen på betalningsleverantörens webbplats. Därefter återbördas låntagaren till Arena.
Om portleten är inställd på att visa gjorda betalningar visas de för en månad tillbaka i BOOK.IT 7,1.
I tidigare BOOK-IT-versioner visas alla betalningar sedan starten.

Inställningar

 • URL till Mina avgifter: (förvalt värde: /protected/profile
 • Aktivera online-betalning: Markera om biblioteket har tilläggsmodulen Online-betalning. (förvalt värde: markerad)
 • Hjälp-länk: visa: Markera om du vill visa en ikon (frågetecken) som leder till låntagarhjälpen. (förvalt värde: ej markerad) 
 • Räkning: visa datum : Markera om du vill visa datum för betalda räkningar
 • Visa anmärkning: Markera om du vill visa eventuella anmärkning för en avgift
 • Visa avgiftstyp: Makera om du vill visa vilken typ av avgift det gäller, t ex reservationsavgift
 • Visa avgiftstyp i betalning: Makera om du vill visa vilken typ av avgift evn viss betalning gällde, t ex reservationsavgift
 • Visa betalhistorik: Markera om du vill visa gjorda betalningar
 • Visa betalningsdatum: Markera om datum för när betalning genomfördes
 • Visa betalningssumma: Markera om du vill visa summan för en viss betalning
 • Visa betalningssätt: Markera om du vill visa på vilket sätt betalningen gjordes - kassa eller online
 • Visa bibliotek: Markera om du vill visa på vilket bibliotek avgiften skapades
 • Visa totalsumma för avgifter: Markera om totalsumman av alla avgifter ska visas
   

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices