Web Content Display Web Content Display

Dynamiska länkar

Denna portlet används för att visa användbara externa länkar. Via denna funktion kan användaren genom att klicka på en länk få med sig sökningen eller katalogpostinformationen och få sökningen automatiskt utförd på i den externa tjänsten. 

Vissa länkar kan kräva att låntagaren eller användaren är inloggad för att de ska visas. Användare med administratörsrättigheter i Arena har tillgång till fler länkar än vanliga låntagare. 

Portleten ligger efter grundinstallation på sidorna  /search /results and /protected/article-admin (endast för personal med administratörsrättigheter).

Gränssnitt

Gränssnittet visar vilka länkar som är tillgängliga för användaren. När en länk till en extern webbsida öppnas görs en fördefinierad sökning mot den externa sidans databas.
 
Funktionen kan användas tillsammans med Arenas egna katalogsök och ge alternativa sökvägar via externa informationskällor.
 

Konfiguration

Du kan definiera upp till 10 länkar i portleten. För varje länk kan du även definiera följande:

  • Länk aktiv: Aktivera länk (standardvärde: sant).
  • Länk villkor: Definiera villkor för att visa länken, ett eller flera alternativ kan väljas (standardvärde: Låntagarinloggning).
  • Länk namn: Ange länktext som visas för användaren.
  • Länk syntax: Definiera syntax genom att använda FreeMarker och variabler från innehåll i Arena.
  • Länk mål: Definiera hur sökresultat i externa databaser ska visas när användaren klickar på länken (standardvärde: Nytt fönster/flik).

I övrigt kan mer generella funktioner definieras:

  • Visa hjälp-länk (standardvärde: falskt)

Web Content Display Web Content Display

Arena sessionsvariabler

Vissa portlets kan konfigureras till att använda URL:er till externa webbsidor. Detta görs genom att använda Freemarker-syntax och sessionsvariabler från Arena-innehåll.

Arena sessionsvariabler erbjuder ett lågnivå-gränssnitt till portletsessioner genom Freemarker Templating Engine. Sessionsvariabler möjliggör dynamisk portletkonfiguration.

För definierade variabler och exempel, se Arena Session Variables.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices