Web Content Display Web Content Display

Diskutera

Denna portlet gör det möjligt för användaren att diskutera en titel eller artikel med andra användare.
Användaren kan både svara på inlägg och starta egna trådar, samt anmäla stötande inlägg.

Inläggen visas för alla - oavsett om de är inloggade eller inte. 

Portleten ska placeras på sidan /results för diskussioner om katalogposter, och på sidan /detail för diskussioner  om artiklar.

Gränssnitt

Det första inlägget i varje tråd visas, tillsammans med uppgift om hur många inlägg som gjorts efter att tråden skapades. Dessa visas via en länk. 

Om användaren är inloggad är visas länkar för att starta en diskussion, göra ett inlägg i en befintlig tråd eller anmäla stötande innehåll.

Inställningar

  • Hjälp-länk: visa:  Markera om du vill visa en ikon (frågetecken) som leder till låntagarhjälpen. (förvalt värde: ej markerad)
  • Id för artikeldetalj: Ange artikelns id (visas i redigeringsvyn). Används endast för diskussioner om artiklar - inte katalogposter. Here you type the ID for the article to which the discussion should belong. You find the ID in the article. Only applicable to article discussions
  • Max antal synliga diskussioner och inlägg: Anhe hur många trådar som ska kunna visas för en titel eller artikel
  • Område: Ange om portleten ska hantera diskussioner om titlar eller artiklar. Alternativet Katalog ska användas när portleten finns på sidan /results och Artiklar när den finns på sidan /detail

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices