Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Axiell arbetar kontinuerligt sedan hösten 2016 med att kvalitetssäkra produkter och tjänster utifrån de krav som den nya dataskyddsförordningen GDPR innebär.

Efter att alla anställda i Axiell Sverige har genomgått en utbildning på området har vi genomfört riskanalys för att säkerställa att våra system lever upp till dessa krav.

Nedan presenteras centrala funktioner av betydelse i detta sammanhang.

BOOK-IT

Systemparametrar

MAX LOGIN ATTEMPTS och MAX BORR LOGIN ATTEMPTS styr hur många misslyckade inloggningsförsök både personalanvändare och låntagare får lov att göra innan kontot blir spärrat.

MAX_BORR_LOGIN_ATTEMPTS_RESET_TIME anger hur lång tid som måste passera innan nytt inloggningsförsök kan göras av låntagaren

Axiell Arena

Dessa funktioner infördes i version 3.3:

 • Länk visas i inloggningsrutan med en uppmaning om att låntagaren ska se över sina uppgifter.
  Defaultinställningen är att texten visas om inte låntagaruppgifterna inte uppdaterats på 365 dagar.
   
 • Länk till en sida som ska innehålla Lånevillkor i Mina uppgifter
  I lånevillkoren bör framgå vilka personuppgifter som biblioteket registrerar och hur låntagaren ska gå tillväga om hen vill bli avregistrerad
   
 • Låntagare, som inte tillhör en kategori med särskild service (till exempel Boken kommer) kan själva välja om de vill spara sin lånehistorik genom att markera en kryssruta i Mina uppgifter. Vid kryssrutan finns en förberedd länk till en sida där biblioteket ska publicera information om vad lånehistorik är, hur länge den sparas och att den raderas om låntagaren avmarkerar kryssrutan.
  Historiken visas endast för låntagaren – inte i BOOK-IT.
  Lånehistoriken raderas om låntagaren avmarkerar kryssrutan.
  I Systemparametern LOAN HISTORY anges i månader hur länge lånehistorik sparas
  (Gäller endast BOOK-IT. Libra-bibliotek har inte funktionen Lånehistorik.)
   
 • Nu visas mer information om låntagaren i Mina uppgifter så att hen ska veta vad som lagras i BOOK-IT.
  Personnummer, låntagar-id och eventuella kopplingar till Skola, klass och Meröppet-enheter.
  (Gäller endast BOOK-IT: Låntagare på Libra-bibliotek kan få en utskrift (PUL/GDPR.)
   
 • Låntagare som tagits bort i BOOK-IT/LIBRA tas nu även bort automatiskt i Arena
   
 • Nu visas inte längre PIN-koden i Skaffa lånekort i klartext.
   

Spärr vid misslyckade inloggningsförsök

Sedan tidigare finns en möjlighet att definiera en spärr efter x antal misslyckade inloggningsförsök i Arena. Spärren som gäller inloggning med låntagaruppgifter som inte är kopplade till ett användarnamn i Arena styrs via systemparametrarna
MAX BORR LOGIN ATTEMPTS och MAX BORR LOGIN ATTEMPTS RESET TIME i BOOK-IT (se ovan).

Spärren som gäller inloggning med användarnamn/lösenord styrs via inställningar i login-portleten.

 • Misslyckade inloggningsförsök: blockera användare
 • Misslyckade inloggningsförsök: blockera användare efter detta antal försök
 • Misslyckade inloggningsförsök: blockera i antal minuter

Du kan till exempel ange att inställningarna ska innebära att spärren slår till efter fem misslyckade inloggningsförsök och varar i femton minuter.

Om inställningarna i Arena antingen tillåter låntagarna att skapa användarnamn, eller om funktionen som automatiskt skapar en användare i bakgrunden vid inloggning är aktiverad (autouser), måste även inställningarna i login-portleten uppdateras på alla sidor (förutom att inställningarna i systemparametrarna ska göras). Du kan beställa en skriptkörning av kundsupport mot en kostnad av 1195:-

Inställningarna i systemparametrarna ska vara identiska med dem i login-portleten.
 

Personuppgifter som lagras i Arena

 • Lånekort
 • PIN-kod
 • E-postadress
 • Användarnamn (Om låntagaren själv skapat ett)
 • Visningsnamn (Om låntagaren själv skapat ett i samband med en recension)

 

Användarvillkor

De användarvillkor som Axiell ursprungligen tagit fram behöver uppdateras och anpassas efter respektive biblioteks förutsättningar. Vi rekommenderar att ni ersätter dessa villkor med nya som avspeglar de nuvarande förhållandena, samt vid behov konsulterar kommunjurist eller motsvarande. Axiell kommer inte att uppdatera de befintliga villkoren.

Användarvillkoren visas i befintlig version under dessa förutsättningar:

 • Om ditt biblioteks Arena aktiverat funktionaliteten som gör att en användare skapas automatiskt av systemet direkt efter inloggning visas de när en låntagare skriver en recension eller ett diskussionsinlägg och därmed ombeds skapa ett visningsnamn.
 • Om ditt biblioteks Arena använder funktionaliteten som tillåter en låntagare att skapa ett särskilt konto med användarnamn och lösenord ombeds låntagaren godkänna villkoren i samband med detta.

Om ditt biblioteks Arena inte använder någon av dessa funktioner visas i nuläget inte heller användarvillkoren.

Om ni vill kunna visa användarvillkoren oavsett ovanstående förutsättningar behöver ni länka till dem i en portlet som ni till exempel kan placera på användarens profilsida.

Instruktion för hur du uppdaterar Arenas användarvillkor.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices