Web Content Display Web Content Display

Skapa en ny roll i Liferay

När Arena är installerat finns det redan roller som kommer med Liferay. De enda av dessa som används i praktiken är Administrator, Arena administrator och Guest.

Rollen Arena  Administrator får tillgång till alla administrativa Liferay-funktioner, och därför bör denna roll endast ges till de personer som kommer att arbeta med att skapa nya sidor på portalen, lägga till användare, etc.

Rollen Guest ges automatiskt alla användare som inte är inloggade på Liferay, dvs alla låntagare samt personal som endast har behörighet för själva Arena-funktionaliteten,

För att skapa en ny roll som endast kan arbeta en en viss portlet:

 • Gå till Administration - Kontrollpanelen
 • Klicka på Roller under rubriken Användare
 • Klicka på Lägg till och välj Vanliga roller
 • Ge rollen ett adekvat namn och en titel. Det är titeln som visas i gränssnittet i översikten över roller.
 • Klicka på Åtgärder – Ange rättigheter för den nya rollen
 • Sök efter namnet på den portlet du vill ge rollen rättigheter att arbeta med
 • Klicka på länken för portleten
 • Markera alla kryssrutorna för att ge rollen total behörighet till portleten. Klicka på Spara
 • I detta läge kan du direkt tilldela personal denna roll genom att klicka på fliken Tilldela medlemmar.
 • Klicka på fliken Tillgängliga
 • Markera den eller de användare som ska få denna roll
 • Klicka på Uppdatera förbindelser

Det går även att tilldela roller behörighet att arbeta med vissa sidor.Läs mer under sidhantering

 

Web Content Display Web Content Display

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices