Web Content Display Web Content Display

Skapa mall till Arena-artikel

En mall består av tre filer och en bild som beskriver utseendet på mallen.

 • En layout-fil innehållande:

HTML
CSS-classer
FreeMarker variabler

 • En struktur-fil innehållande:

Variabel-namn
Variabel-typer

 • En eller flera property-filer innehållande:

Översättningar av variabel-namn och namnet på mallen

 • En bild

Att lägga på minnet:

 • Samtliga filer ska ha samma namn men olika filändelser.
 • Variabel-namnet får inte innehålla tecknet "-" eller blanksteg (mellanslag).

Layout-filen

Skapa en fil med filändelsen .ftl, innehållande HTML-kod med css-klasser och freemarker-anrop. Observera att filen måste starta med ett <div> element.

Exempel:

Exempel på hur du skapar en layout-fil

 1. Skapa ett html-dokument med de element du önskar.
 2. Testa i en webbläsare att innehållet blir som du tänkt.
 3. Byt ut delarna som ska innehålla variabler med variabelnamn: ${variableName}.
  Byt till exempel ut texten i h1-elementet till ${heading}.
 4. Anteckna variabelnamnen.

Struktur-filen

Struktur-filen är ett XML-dokument innehållande en lista med variabler med namn och typ.

Skapa ett XML-dokument med filändelsen .xml (med samma namn som layout-filen). Kontrollera att strukturen överenstämmer med layout-filen.

Exempel:

Exempel på hur man kan skapa en struktur-fil

 1. Använd listan med variabler du skapade i layout-filen.
 2. Lägg till en XML-node för varje variabel.
  Exempel:
 3. Lägg till datatypen för varje nod.
 4. Testa XML-filen i en webbläsare.

Variablerna kan ha datatyperna:

 • TEXT
 • BOOLEAN
 • INTEGER
 • URL (måste vara hela URL-informationen och inledas med http://)
 • IMAGE

Property-filen

Skapa en property-fil med filändelsen .properties (med samma namn som de övriga filerna).

Exempel:

Textnycklarna (exempel från bilden ovan, templateName = Template example #1) används för att hjälpa användaren förstå innehållet i varje fält och i exemplet namnet på mallen.

Flera språk

Om bibliotekets Arena är flerspråkig kan du skapa en property-fil för varje språk.

Filens namn ska vara i formatet: filnamn_språkkod.properties
Till exempel:
example1_en.properties (Engelsk text)
example1_sv.properties (Svensk text)

Exempel på hur man kan skapa property-fil/er

 1. Skapa en "master" property-fil.
 2. Lägg till variabeln templateName = ditt eget template-namn.
 3. Lägg till en rad för varje variabel du skapade i layout- och struktur-filerna.
 4. För varje önskat språk:
 • Kopiera "master" property-filen och lägg till språkändelsen enligt ovan exempel ovan till respektive property-fil.
 • Öppna den nya property-filen/erna och översätt texten.

Bilden

För att hjälpa användaren att välja rätt mall kan du skapa en bild som presenterar utseendet av artikeln skapad av din mall.

Skapa en bild med filändelsen .png med samma namn som de övriga.

Ladda upp mallen

När du skapat en ny mall ska den laddas upp till Arena.

 1. I portleten Artiklar:skriv artikel klicka på knappen Hantera mallar.


   
 2. Klicka på Bläddra och bläddra fram till dina filer.
 3. Klicka på Ladda upp för varje fil.
 4. När samtliga filer är uppladdade - klicka på Validera mallen.