Web Content Display Web Content Display

Hur man importerar en Liferay-artikel till en sida i Arena

Innan du kan importera en Liferay-artikel måste du skapa själva innehållet, se Lägga till och positionera en portlet.

  1. Om du inte har loggat in i Liferay, gör det nu.
  2. Lägg en Liferay-portleten Visa artiklar på en sida (se  Hur man skapar en Liferay-artikel).
  3. Klicka på ikonen för Välj artikel  i det nedre vänstra hörnet av portleten.


     
  4. Hitta Liferay-artikeln som du vill importera i listan och klicka på den.
  5. Klicka på Spara.
  6. Stäng dialogrutan med krysset  i övre högra hörnet.

Web Content Display Web Content Display

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices