Web Content Display Web Content Display

Logga in i Arena

Olika sätt att logga in i Arena

Det går att logga in på olika sätt i Arena:

Lånekortsnummer/PIN-kod

Personnummer/PIN-kod

Användarnamn/lösenord (för de användare som skapat en sådan i versioner före 3.0)

I en multi agency-installation (flera olika bibliotekssystem i en och samma Arena) visas också en listruta där användare väljer vilket bibliotek de vill logga in i.

Glömt PIN-kod

I Arena version 3.2 i kombination med BOOK-iT 9.0 kan låntagaren klicka på länken Glömt PIN-kod? Låntagaren skriver in sina lånekortsuppgifter/personnummer och därefter skickas ett mejl till den e-postadress som är angiven för den aktuella låntagaren i bibliotekssystemet. I mejlet finns en länk som låntagaren klickar på och får därmed möjlighett att byta PIN-kod utan att behöva ange den gamla.

Glömt lösenord

En användare som har skapat användarnamn före version 3.0  och som glömt lösenordet kan klicka på "Glömt lösenord?" i inloggningsportleten och ange användarnamn och den registrerade e-postadressen. Om användarnamnet existerar i databasen och e-post är korrekt, ges användaren två alternativ för säker identifiering, ange lånekort och pin eller besvara två av tre säkerhetsfrågor. Om identifikationen är korrekt får användaren möjligheten att sätta ett nytt lösenord direkt i gränssnittet.

 

Ändra påminnelse för lösenordsåterställning

Om användaren inte har återställt lösenordet inom x dagar kommer ett varningsmeddelande att visas i portleten Logga in med en länk för att låta användaren återställa lösenordet. Denna funktion är aktiverad i portleten.

Blockera en användare efter x misslyckade inloggningsförsök.

Det finns en funktion som spärrar en användare efter x antal försök att logga in. Detta gäller endast Arena-inloggningar och ställs in viaportleten Logga in.

Nytt lånekort

En användare som har förlorat sitt gamla lånekort, eller av annan anledning har fått ett nytt lånekort - och det gamla har tagits bort från systemet - bör logga med sitt (gamla) Arenanamn. Användaren får då information om att det är inget kort anslutet till Arena-kontot, och kan fylla i det nya lånekortsnummret och därmed ansluta den till Arena-kontot.

Användaren kan inte ansluta nya lånekort till Arena -kontot omvänt, genom att logga in med det nya lånekort och PIN-kod och sedan ansluta kortet till det gamla användarnamnet. Ett meddelande visas då med budskapet att Arena namnet redan är upptaget.

Ändra PIN-kod

Om PIN-koden ändras i bibliotekssystemet och (kortet är samma som tidigare), måste det uppdateras även i Arena:

  • Om användaren loggar in med sitt kort och nya PIN-kod sker uppdatering automatiskt.
  • Om användaren loggar in med Arena-användarnamn visas en länk som leder  till ett specifikt arbetsflöde för att uppdatera pinkod i Arena.
  • Om PIN-koden ändras via länken i den delen av användarprofilen som hanterar lånekort, kommer det att ändras både i Arena och bibliotekssystemet.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices